Åbo Underrättelser

Landets yngste K-köpman etta i Dalsbruk

» I tävlingen om ortens bästa kundbetjän­ing vann hans K-affär Kompis i Dalsbruk.

- Monica Sandberg 040-5828276/ monica.sandberg@aumedia.fi

Priset för bästa kundbetjän­ing i Dalsbruk gick till K-affären Kompis där Axel Eriksson är köpman. Han gillar alla sina kunder men tackar också sin personal, för bra jobb och bra stämning.

– Vi har bra feeling här, och har sedan nyår inte haft en enda sjukdag, så det säger väl en hel del. Om de anställda trivs på jobbet så är det lätt att vara glad och trevlig också mot kunderna. Vi har från början gått in för att se alla kunder som individer och att ge en så bra betjäning som möjligt, säger han.

JUST NU ÄR DET en rätt tyst tid i Dalsbruk, även om den varma hösten har gjort att många stugägare har tillbringa­t helgerna här. Också efter nyår är det stillsamt, men sedan brakar det loss igen.

– Det är stor skillnad på sommar och vinter, till exempel var omsättning­en i juli tre gånger större än i januari, säger Eriksson.

HAN HOPPAS ATT sommaren 2019 igen ska bli solig och varm – men att bryggerier­na ska vara lite bättre för- beredda.

– De brukar lägga upp ett extra lager i maj, men nu tog det slut redan samma månad, och efter det var både vichy och en del annat slut. Inte ens vatten på flaska gick det alla gånger att få tag på. Så det var kämpigt, men det var ju samma sak i hela Finland.

TJUGUFEMÅR­INGEN ERIKSSON är fortfarand­e landets yngste K-köpman, men faktiskt K-köpman i tredje generation­en.

– Jag siktade in mig på metallbran­schen men så prövade jag i alla fall på det som min pappa och farfar hade sysslat med. Jag trivdes, och trivs fortfarand­e, säger han.

PÅ TISDAG ÄR DET PRECIS två år sedan han blev köpman. Under den tiden har han också hunnit med att överta en butik i Genböle, med fem anställda, medan han i Dalsbruk har sex anställda.

– Tack vare Marina Blomster som butikschef i Genböle går det bra att ha båda affärerna, det blir inte så långa dagar för mig. Numera kla- rar jag mig med knappt 50 arbetstimm­ar per vecka men i början var det nog tolv timmar per dag sex dagar i veckan.

K-AFFÄREN KOMPIS FINNS vid torget i Dalsbruk i ett hus som bra räcker till på vintern. På sommaren – då det finns cirka 10000 olika varor på hyllorna – är det för litet. Men sommar som vinter är köttdisken i gång, med köttmästar­e Christer Ek som är berömd för sitt kunnande och trevliga sätt.

TÄVLINGEN AVGJORDES genom att kunder fick rösta. Här är en motivering:

’’Toppen personal som alltid på bra humör och pratsamma. Utbudet är stort och önskar man nån ny produkt så beställs det in. Glutenfria utbudet är bra. Uppskattar att köpmannen är aktiv i det lokala samhäl- let och hjälper till med välgörenhe­t.’’

Kimitoöns kommun, projektet Archipelag­o Business Developmen­t och yrkeshögsk­olan Novia ordnade 29.10-11.11 en omröstning på webben om vilket företag som har bäst kundbetjän­ing i Dalsbruk. Totalt 349 svar kom in.

 ?? JORI ASIKAINEN, KLOK CREATIVE AGENCY ?? BLEV RIKSBEKANT. Axel Eriksson var nyligen med i en serie korta tv-filmer om byaköpmän, ungefär en halv miljon människor har hittills sett filmen. Han vill hälsa och tacka alla som nu röstade på Kompis och säger att det betyder mycket för honom.
JORI ASIKAINEN, KLOK CREATIVE AGENCY BLEV RIKSBEKANT. Axel Eriksson var nyligen med i en serie korta tv-filmer om byaköpmän, ungefär en halv miljon människor har hittills sett filmen. Han vill hälsa och tacka alla som nu röstade på Kompis och säger att det betyder mycket för honom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland