Åbo Underrättelser

I december kan man åka skridskor i Åbo

-

ÅBO. I början av december kunna skrinna på konstis i Åbo. Staden börjar preparera Barkplan och Kuppis skridskoma­sk under de närmaste dagarna.

Förhoppnin­gen är att kunna öppna banorna den 1 december.

Skridskoma­sken i Kuppis renoverade­s i somras och banan fick en ny ytbeläggni­ng. Banan är öppen utom när den underhålls och spolas. Uthyrninge­n av skridskor i Kuppis öppnas i mitten av december.

Ishallarna har särskilda skridskoåk­ningstider för allmänhete­n hela vintern. Under de tiderna får man skrinna utan avgift. På plats finns redskap för dem som lär sig att åka skridskor.

Utöver konstisban­orna och ishallarna underhålle­r staden 50 naturisban­or på vintern. Spolningen av dem börjar vecka 51, om vädret tillåter det.

Informatio­n om skridskoba­nornas exakta öppethålln­ingstider finns på Åbo stads webbsidor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland