Åbo Underrättelser

Den dyra interna hyran är problemati­sk

- Jörgen Lindroos Kimitoön

KIMITOÖN. Att höja de interna hyrorna inför en kommande vård- och landskapsr­eform var inte en så bra strategi, så som det ser ut idag i alla fall.

Det är ju snarast omöjligt att ekonomiskt bedriva egen kommunal verksamhet i dyra egna verksamhet­sutrymmen.

Hur kunde det bli så egentligen?

De höjda interna hyrorna gör alltså egen verksamhet dyr, så de förtroende­valda som ivrar för en privatiser­ing av vården, kommer nu att köra hårt på detta kort.

Att kommunen hyr lokaler i Kimito för förvaltnin­gen bör väl senast nu av alla förtroende­valda an- ses som ett lyckat beslut.

Oberoende hur man ser på de kommande ekonomiska problemen, är det bara att konstatera att nu senast bör de förtroende­valda och kommuninvå­narna börja se Kimitoöns kommun som en helhet.

Hälso- och sjukvården­s strukturer på ön är ännu de samma som byggdes upp i början av 1980-talet.

Då var vi cirka 10 000 och då fanns det gott om arbetsplat­ser på ön och då föddes det rikligt med barn.

I dag är vi 6 700 och... nja antalet TV-kanaler har ju i alla fall ökat.

De förtroende­valda som ivrar för en privatiser­ing av vården, kommer nu att köra hårt på detta kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland