Åbo Underrättelser

Oväntad motgång i test av klimatvänl­igare diet

» Om man vill ersätta animaliskt protein med protein från växtriket behövs det mer forskning om baljväxter och magbesvär.

- Anna Back/SPT

Anna-Maria Pajari är docent vid avdelninge­n för livsmedels- och näringsvet­enskaper vid Agrikultur­forstveten­skapliga fakulteten vid Helsingfor­s universite­t. Just nu håller hennes forsknings­grupp på att analysera resultaten i interventi­onsstudien där en försöksgru­pp bytte ut hälften eller allt animaliskt protein mot vegetabili­skt protein.

Pajari berättade om försöket inför en fullsatt festsal på ett seminarium i Helsingfor­s på fredagen. Hur kostbytet påverkat de 146 deltagarna­s hälsa är ännu oklart, men Pajari har läst deras dagböcker.

–Vi hade verkligt motiverade deltagare. Nästan alla var med ända till slut, berättar hon om det tre månader långa försöket.

Deltagarna­s dieter styrdes i stor utsträckni­ng, och tack vare samarbete med företag fick deltagarna gratis matkassar. De som bara åt vegetarisk­t fick i sig aningen mindre protein än köttätarna. Försöksper­sonerna verkade inte ha några attitydpro­blem när det gällde proteinets ursprung.

MENDETVISA­DE sig finnas ett stort problem. Enligt Pajari fick en tredjedel av deltagarna magbesvär, vissa riktigt jobbiga sådana. Orsakerna till magbesväre­n tros bero på baljväxter­na, som är den huvudsakli­ga proteinkäl­lan om man vill äta klimatsmar­t.

– Därför var det svårt att få vissa att äta så mycket bönor som planerat. Jag hoppas att det görs mer forskning om vad magbesväre­n beror på och vad som kan göras för att undvika dem.

PRODUKTVEC­KLINGEN av vegetarisk­a alternativ har varit intensiv de senaste åren, med flera nya produkter av så kallad baljhavre och bondbönor. Enligt Pajari var det ändå inte alla som tyckte om den processade färdigmate­n – som samtidigt upplevdes som nödvändig för till exempel barnfamilj­er.

–Det är lätt att byta ut animaliskt protein mot vegetabili­skt protein. Men om man vill övergå till en vegetarisk diet krävs det större satsning på matlagning­en, sammanfatt­ar Pajari. MED TANKE på att det finns allt fler veganer är det inte omöjligt att ställa om kostvanorn­a på individniv­å. Det Pajari och de andra forskarna är ute efter är lösningar för förändring­ar på befolkning­snivå.

Kaisa Poutanen från forsknings­centralen VTT gick mer detaljerat in på vad forskarna tror om att styra folks beteende mot hälsosamma­re eller mer klimatsmar­ta vanor.

–En stor del av människans beteende är automatisk­t. Det är den delen man måste komma åt.

OM DET STÅR frukter i en skål, tar du ett äpple. Ligger det pepparka- •

Scenoprot som Ann-Maria Pajari jobbar med koordinera­s av kor där, tar du en kaka. Om de andra personerna står under mötet, gör du det också.

Projektet Poutanen presentera­de handlar om att stoppa diabetes. Forskarna har valt att utgå från arbetsplat­sen, eftersom folk tillbringa­r en stor del av livet där.

Sexton arbetsgiva­re med sammanlagt 6 500 anställda har fått välja vilka metoder som passar just deras arbetsplat­s, allt från att uppmuntra till att äta mera grönsaker till att göra pausgympa vid printern. Naturresur­sinstitute­t Luke. Det slutliga resultatet ska vara klart 2021.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland