Åbo Underrättelser

Om riksdagska­ndidaturen

- Anja Kuusisto

I stället för att bli pensionär väljer 66-årige Aki Lindén en kandidatur i vårens riksdagsva­l.

Han är en mycket stark SDPkandida­t, så jag undrar lite över hur han ”väljer riksdagen framom pensionen”.

Själv tar han inte ut något i förskott. Så i stället för att kommentera frågan som innehåller ett påstående väljer han att förklara hur han har resonerat.

– Jag valdes för en sjuårsperi­od som sjukvårdsd­irektör vid HUS, och perioden skulle ha tagit slut i maj 2017. Men innan den gjorde det, bad styrelsen mig (en styrelse där Samlingspa­rtiet är största partiet, red.anm) att försätta till årsskiftet 2018/19.

– DÅ, VÅREN 2017, såg det mycket sannolikt ut att vi har en vårdreform som träder i kraft 2019 och de ville att jag skulle fortsätta till dess.

– Jag fyller 67 år i april, strax efter valet, så jag kan bra tänka mig en annan tillvaro än riksdagsle­damotens också. Men då jag i det här jobbet har åkt mycket runt och berättat om arbetet med vårdreform­en har bland annat tidigare SDPpåverka­re (i SDP kallas de ”vanha toverit”) fått mig övertygad om att jag borde kandidera.

AKI LINDÉN HÄNVISAR många gånger under samtalets namn till andra påverkare och till litterära verk. Nu hittar han en parallell i boken om läkaren, Formula 1-coachen Aki Hintsa (red. Oskari Saari: Aki Hintsa – voittamise­n anatomia).

– I Hintsas bok berättas om hur han jobbade med etiopiska elitlöpare och där säger Haile Gebrselass­ie en viktig sak. Han säger att man måste förstå hurudan människa man är, vad som är viktigt för en själv. Han är en löpande människa, säger han, det är det han vill göra, löpa.

– Då har jag tänkt på hurudan jag är. Jag är en sådan som vill läsa, skriva, föreläsa, säger Aki Lindén, och även om jag hela livet också haft patienter och trivs med det, är en tillvaro som pensionär och inhopp som läkare i till exempel Korpo eller Puumala inte riktigt min grej. Och i gungstolen kan jag inte sitta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland