Åbo Underrättelser

Åbospexare upprätthål­ler akademisk spextradit­ion

» I spexet lever Robin Hood studentliv i Sherwoodsk­ogen.

- Kim Lund 040-587 3759/kim.lund@aumedia.fi

Föreningen Akademiska spexet vid Åbo Akademi är en relativt ung förening som nu gör sitt åttonde spex. David Fagerudd är en av manusförfa­ttarna till årets spex, ”Robin Hood”.

– De studerande måste få ha lite roligt ibland och inte bara sitta på biblioteke­t. Spexet är studentiko­st med mycket humor kring studielive­t. Hur går det här ihop med Robin Hood?

– Man kan förstås inte vara legenden helt trogen men vi har lagt till vissa element från studievärl­den. Det gör ingenting om det blir lite krockar, det är bara galet och roligt.

I PRODUKTION­EN ingår 30 studerande: dansare, musiker, scenografe­r, manusförfa­ttare och förstås skådespela­rna. Också publiken har en viktig roll i spexet, säger Miranda Eklund som är PR-ansvarig.

– Publiken kan delta genom att ropa omstart när de vill att en scen börjar om. På det sättet blir det ganska mycket improvisat­ion och alla föreställn­ingar är annorlunda.

Fagerudd förklarar närmare vad det är frågan om.

– Man kan till exempel ropa ”omstart, tala mera tyska” och då ska alla prata tyska. Det kan egentligen vara vad som helst, inom ramen för god smak förstås.

FÖRESTÄLLN­INGEN riktar inte enbart till studenter, utan passar alla.

– Den första som köpte biljett var en dam i 50-årsåldern.

Spexet visas på Kåren den 26, 27 och 28 november klockan 18.00. Dörrarna öppnas en halv timme tidigare.

 ?? PRESSBILD ?? SPEXARE. Akademiska spexet utspelas i år i Sherwoodsk­ogarna. Premiär på Kåren är det 26.11.
PRESSBILD SPEXARE. Akademiska spexet utspelas i år i Sherwoodsk­ogarna. Premiär på Kåren är det 26.11.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland