Åbo Underrättelser

Heidi Karhu ny bakom disken i Luckan i Kimito

» Anne Lindroos går i pension.

- Monica Sandberg 040-5828276 monica.sandberg@aumedia.fi

Efter att ha läst samhällspe­dagogik beslöt sig Heidi Karhu i S:t Karins att söka jobbet som verksamhet­sledare vid Luckan i Kimito.

Hon blev vald, och har nu mycket att sätta sig in i efter Anne Lindroos som i går gick i pension.

Via Luckan bokas biljetter men här finns också många andra funktioner.

– Till exempel är Luckan en allmän infopunkt. Vi ordnar egna evenemang som Svenska veckan och Konstens natt, och så har vi barnkultur­samarbete med Sagalundmu­seet och med biblioteke­t, säger Lindroos.

ATT KIMITOBIBB­AN FINNS på praktiskt taget noll meters avstånd i Villa Lande underlätta­r förstås. Läget för Luckan – mitt i ett hus där det nästan alltid händer något – är också annars optimalt, låt vara att det är lite trångt.

Karhu ser fram emot ett mångsidigt jobb och samarbete med bland annat föreningar­na. Lindroos – som har trivts med Luckan sedan 2005 – ser fram emot möjlighete­n att någon gång resa till Grekland och i praktiken öva den grekiska hon har läst i flera år.

– Men först ska jag bli ”luciamam- ma” för Folkhälsan i Kimito för det här året, säger hon.

 ?? MONICA SANDBERG ?? LIV I LUCKAN. Heidi Karhu (sittande) tar över efter Anne Lindroos.
MONICA SANDBERG LIV I LUCKAN. Heidi Karhu (sittande) tar över efter Anne Lindroos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland