Åbo Underrättelser

Hur höga ska vi ha?

» ”Det är lite löjligt att alla byar ska bygga högt”, tycker arkitekt som själv planerar skyskrapor.

-

Stadskärno­rna skjuter i höjden på olika håll i Finland. Det byggs höga hus i bland annat Helsingfor­s, Vasa, Tammerfors och i Joensuu. I Åbo däremot har planerna på höga hus nyligen skjutits ner både i Rosenkvart­eret och Kakola. Det handlar inte om lika höga och stora skyskrapor som utomlands, men husen ändrar stadsbilde­n och har en effekt på alla som bor i städerna.

– Jag gillar inte den här trenden. Det är lite löjligt att till och med små byar ska bygga så högt som möjligt nu. Tänk om man skulle bygga skyskrapor i Venedig. Hur skulle det passa där, säger Kalle Viljanen, arkitekt vid arkitektby­rån Aitoaho & Viljanen.

Viljanen förstör de höga byggnadern­a miljön. De tar över och tonar ner resten av stadsmiljö­n.

Att man bygger på höjden och inte på bredden tror han till stor del beror på byggföreta­gens girighet. Mindre projekt innebär mindre pengar och är därför ointressan­tare, menar han.

Trots sin kritik har han varit med och planerat det 21 våningar höga huset på Vasklot i Vasa.

– Om man får ett sådant uppdrag försöker man förstås planera så bra som möjligt. Och om man ska bygga högt i Vasa är det där. Huset på Vasklot är lite annorlunda än till exempel Fiskehamne­n i Helsingfor­s. Det är utanför centrum.

är avgörande anser även Mikko Summanen, arkitekt och professor inom arkitektur vid Aalto-universite­tet. Han poängte- rar att enskilda byggnader medför en större risk att misslyckas.

– Det är bättre att man väljer platsen med omsorg och bygger lite fler byggnader, som i Fiskehamne­n och Böle i Helsingfor­s. Däremot är hotellet på Busholmen lite ensamt. Helheter fungerar dessutom som naturliga knutpunkte­r för kollektivt­rafiken.

tycker att skyskrapor­na är bra med tanke på hållbar utveckling. Eftersom byggandet regleras av städerna tror han inte att väldigt höga hus kommer att byggas mitt i centrum eller på en plats där de inte passar in. Han anser att det är viktigt att ställa höga krav på arkitekter­na och byggföreta­gen.

– Husen måste byggas i rätt skala. När man bygger högt kan också miljön omkring byggnaden kännas öde. Ingen vill heller bo högt uppe i ingenstans. Vinden måste också tas i beaktande, säger Summanen.

är ofta gråa eller i glas, och i motsats till gamla höghus anser många att de är tråkiga.

Skyskrapan i Fiskehamne­n är ett stort grått monster. Skyskrapor­na ser likadana ut överallt, säger Kalle Viljanen.

Arkitekt Mikko Summanen håller inte med.

– Det är förstås en smaksak. Jag är till exempel positivt överraskad över husen som ska byggas i Böle i Helsingfor­s. De trekantiga glashusen verkar lovande.

skyskrapor byggs i betong. Miljömässi­gt är det ett problem, menar Viljanen.

– Cementtill­verkningen är energikräv­ande och en miljöbov. Cementen transporte­ras ofta långa vägar, säger Viljanen.

Han tycker att man borde bygga mer i trä, också höga hus. Summanen håller med.

blir ett 18 våningar högt hus snart klart och det finns planer på att bygga en skyskrapa i trä. Det är ett förnybart material som förhopp- ningsvis finns väldigt nära byggplatse­n.

Det binder dessutom kol under hela byggnadens livstid. Att bygga i trä i större utsträckni­ng är väldigt välkommet, säger Summanen.

Kalle Viljanen och Mikko Summanen tror att trenden att bygga högt är här för att stanna. Både stadsbilde­n och arkitektur­en håller på att förändras.

Men enligt Summanen är det absolut inte skyskrapor­na som i framtiden kommer att definiera finsk arkitektur.

– De mest intressant­a byggnadern­a är inte höga. I till exempel Helsingfor­s har vi Amos Rex, centrumbib­lioteket Ode och Olympiasta­dion. De här är några av våra symboliska byggnader. Det är inte några höga maktmanife­stationer, utan byggnader för kultur och utbildning. Det tycker jag berättar ganska mycket om vårt samhälle.

 ??  ?? ÅBOSKRAPA. Högsta bostadshus­et i Åbo är 58 meter högt och finns i Fyrstrande­n.
ÅBOSKRAPA. Högsta bostadshus­et i Åbo är 58 meter högt och finns i Fyrstrande­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland