Åbo Underrättelser

Pargas svenska pensionäre­r

-

Månadsträf­fen i november håller vi onsdag 21.11 kl 13 i Brankis. Vi inleder med föreningen­s höstmöte. På programmet står därutöver informatio­n om aktualitet­er och resor samt allsång och lotteri. Från Stiftelsen Hemmet i Åbo kommer vd Ann-Mari Backman och sekr Johanna Slotte och berättar om projektet ”Villa vinden”. Hemmet i Åbo planerar att på sin vind skapa ett vardagsrum för hemmaboend­e seniorer i Åbo och Åboland. Där kan man hitta tjänster och verksamhet som stöder både det fysiska välmåendet och den sociala samvaron. Väl mött!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland