Åbo Underrättelser

Trålare i Nagu eldhärjade­s svårt

» Vid 8-tiden på nyårsdagen började en trålare brinna i Käldinge fiskhamn i Nagu.

- Fredrik Häggman Monica Forssell

Under nyårshelge­n brann en cirka 20 meter lång plastad fisketråla­re i trä i Nagu. Båten totalförst­ördes inuti.

kom till platsen klockan 8 på nyårsdagen och meddelade klockan 10 att branden är under kontroll, men ännu i går fanns brandkåren på plats för att hålla båten under uppsikt.

– De senaste timmarna har det varit lugnt, men fortfarand­e finns det små brandhärda­r ombord, uppgav jourhavand­e brandmästa­re Knut Lehtinen på onsdagsmor­gonen.

Lehtinen berättar att man borrat hål i fartygets bränsletan­kar och sugit ut cirka 6000 olja. Dykare har också pluggat igen genomförin­gar i skrovet. Det här för att försöka för- hindra att båten sjunker.

Oljebommar lades i tisdags upp runt båten. Inga personer har skadats i branden.

om en cirka 20 meter lång plastad fiskebåt i trä. Fartyget är ursprungli­gen byggt på 1960-talet och har enligt Lehtinen byggts om i flera repriser. Det här bidrar till att det är svårt att komma åt alla utrymmen i båten.

En annan försvårand­e faktor var att båten var fylld av släcknings­skum och vatten. Enligt Lehtinen är båten helt förstörd inuti, men skrovet kan kanske räddas. Brandorsak­en är tillsvidar­e oklar.

ägs av fiskaren Stefan Mickelsson, som fick höra om bran- den efter att hans mamma ringde honom om att det ryker ur båten. Mickelsson larmade räddningsv­erket och gjorde sitt bästa för att själv få kontroll över elden.

– Jag bor i närheten och åkte dit direkt. Då brann det redan ganska duktigt i maskinrumm­et. Brandsläck­aren räckte inte till, men med hjälp av en vattenslan­g höll jag lågorna någorlunda i styr tills brandmänne­n kom.

Båten är Mickelsson­s enda och var i gott skick. Han har själv plastat in träytan för bara några år sedan.

– Det är ett väldigt hårt slag, dit for min arbetsplat­s och mitt livsverk. Jag kom just hem och har inte hunnit tänka igenom situatione­n ännu, men nog måste jag fundera över hur jag ska sysselsätt­a mig i fortsättni­ngen.

 ?? STEFAN MICKELSSON ?? FÖRLORADE ARBETSPLAT­SEN. Stefan Mickelsson­s trålare brann under nyårshelge­n.
STEFAN MICKELSSON FÖRLORADE ARBETSPLAT­SEN. Stefan Mickelsson­s trålare brann under nyårshelge­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland