Åbo Underrättelser

Miljöaktiv­ister kan vara nästan hur små som helst

- Ann-Christine Snickars ann-christine.snickars@aumedia.fi

BOKEN. Sommar betyder också hav och simning för oss som bor i den här regionen. För många barn och många vuxna är det årets höjdpunkt. Men under ytan, vad kan finnas där, helt konkret?

Det är motivet i ”Cucu & Bosmina” av Eivor Skini Lindgård och Satu Zwerver. Huvudkarak­tärer är två vattenlopp­or, Daphnia cucullata och Bosmina coregoni. De latinska namnen är som hittade för ett par scenperson­ligheter. Boken rekommende­ras för barn från tre år, kan också väcka intresse hos deras föräldrar.

BOKEN PERSONIFIE­RAR lopporna, men håller också kvar medvetande­t om att de är minimala organismer – bara den ena kan man (om man anstränger sig) ses med blotta ögat – och att de inte kan resonera och dra slutsatser, som människor, också små barn, kan.

”Vattenlopp­or skriver inga böcker! Vi vet ju inte ens vad böcker är för något!”, utbrister Cucu, när Bosmina smider vilda planer om hur man ska nå ut med uppmaninge­n att människorn­a ska sluta smutsa ner.

SKINI LINDGÅRD HAR ett lätt och humoristis­kt grepp som man kän

Cucu & Bosmina

Text: Eivor Lindgård

Bild: Satu Zwerver

Fma Zwerver, 2019

41 s. ner igen från barnvisorn­a för Egils maskin och pjäsen ”Kalabalik i komposten” med underbara karaktärer – lite större än vattenlopp­or – som sattes upp av Teaterboul­age i fjol.

Alla de tecknade illustrati­onerna av Satu Zwerver, som är utbildad miljöingen­jör och planktonex­pert, har en klarblå bakgrund och är stiliserad­e med tydliga konturer. Huvudkarak­tärerna är påklädda och har lustiga mössor, kanske mer som bildmässig identifika­tionspunkt än för att identifier­a sig själv med. De har armar också, men där tar likheterna med mänskliga läsare slut. Bara ett öga har de, funkar bra som kännetecke­n och markör mot det mänskliga.

BILDMATERI­ALET KOMPLETTER­AS med mikroskopf­oton av alger, till exempel blågrönalg­en Dolichospe­rmum, som hör till vattenlopp­ornas fiender, men också av andra, som får Cucu och Bosmina är glada vattenlopp­or, men bekymrade och upprörda över hotet från blågrönalg­en Dolicho. Boken ”Cucu & Bosmina” passar för treåringar och alla som är nyfikna på vattenorga­nismer.

passera bara som bilder och namn. De är mycket vackra, och håller kvar ett vuxenintre­sse.

Lite mer om alger kan läsas på www.planktonia.fi, det sägs i baksideste­xten. På webbsidan får man också länk till Satu Zwervers blogg om vattenorga­nismer, skriven på finska. Läsare i dag är ganska vana vid att leta extramater­ial utanför själva bokvolymen och saknar inte nödvändigt­vis appendix med detaljerad tillläggsi­nformation.

HUR SKA MAN KOMMA i kontakt med människan för att få henne att sluta förstöra vattnet som livsmiljö? Det är huvudfråga­n i berättelse­n. Farbror Argulus, som hör till släktet karplöss, har sett människor, han har en gång suttit på en fisk som blev fångad.

Han har inga höga tankar om människorn­a, det är bäst för vattenlopp­or och andra att hålla sig undan och se tiden an. Det vill inte Cucu och Bosmina. De profilerar sig som aktivister, och där tar boken slut, med löfte om en fortsättni­ng.

”CUCU & BOSMINA” ARBETAR sig textmässig­t fram med mest dialog, och med några rimmade sånger, man kanske får höra dem nångång. Det grafiska textuppläg­get varierar från sida till sida, och först tycker man att det ger ett oroligt intryck. Men ser man noga efter märker man att marginalen lever i takt med motstående illustrati­on, som verkar på den som en rörlig vattenströ­m.

De latinska namnen är som hittade för ett par scenperson­ligheter. Boken rekommende­ras för läsare från tre år, kan också väcka intresse hos deras föräldrar.

 ?? ADRIENNE WESTERBACK ?? SKINI OCH SATU. Eivor Skini Lindgård har tidigare skrivit sångtexter och för scenen om små djur, fast inte lika små som vattenlopp­or. Idén till boken och bilderna, teckningar och foton, kommer från Satu Zwerver, proffs på plankton.
ADRIENNE WESTERBACK SKINI OCH SATU. Eivor Skini Lindgård har tidigare skrivit sångtexter och för scenen om små djur, fast inte lika små som vattenlopp­or. Idén till boken och bilderna, teckningar och foton, kommer från Satu Zwerver, proffs på plankton.
 ?? BILD UR BOKEN/SATU ZWERVER ?? FANTASIEGG­ANDE FAKTA. Alger, porträtter­ade genom mikroskop, är en del av bildmateri­alet i Cucu & Bosmina, en bilderbok om vattenlopp­or och deras livsmiljö.
BILD UR BOKEN/SATU ZWERVER FANTASIEGG­ANDE FAKTA. Alger, porträtter­ade genom mikroskop, är en del av bildmateri­alet i Cucu & Bosmina, en bilderbok om vattenlopp­or och deras livsmiljö.
 ?? BILD UR BOKEN/SATU ZWERVER ?? KAMRATER UNDER YTAN.
BILD UR BOKEN/SATU ZWERVER KAMRATER UNDER YTAN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland