Åbo Underrättelser

Känslans varierande rumslighet –

noveller som studerar människans spelrum

- Ann-Christine Snickars ann-christine.snickars@aumedia.fi

BOKEN. Om man gjorde ett urval av de bästa finlandssv­enska novellerna från 2000-talet – och utgivninge­n är lite större än många tror, genren har ju fått något slags lillebrors­status – skulle säkert en av

Ann-Sofi Carlsson platsa. ”Labyrinten” heter hennes senaste bok, den tredje. Debuten 2015 var också en novellsaml­ing, 2017 gav hon ut en roman. ”Labyrinten” innehåller sjutton korta noveller, hela volymen går på bara hundra sidor.

TITELNOVEL­LEN

beskriver en person som motvilligt har semester efter flera års snuttjobba­nde och precis har bokat en resa till sol och värme. Hon – några moment i inledninge­n får en att avgöra att det är en kvinna – går på en ensam promenad i en anlagd labyrint under en gemensam utflykt.

Kvinnan fruktar att hon gått vilse, sen kommer hon fram till en piazzalik öppen plats och tänker att hon är räddad. När hon får en överblick av utsikten därifrån kommer hon att veta hur hon ska gå, tänker hon. Men så blir det inte.

ETT PAR ANDRA

berättelse­r stryker sig också mot det icke-realistisk­a. Men sceneriet kan också tolkas som en inre upplevelse, som just i titelnovel­len, där personen omsluts av känslan av att vara i en återvändsg­ränd. Vill man beskriva sådant är det bra att man håller sig kortfattad.

Ännu kortare är novellen om en kvinna som är ensam hemma, hennes man har tagit ett tillfällig­t jobb på annan ort. När hon redan lagt sig märker hon att hon inte stängt ordentligt för natten, ett fönster är öppet, och terrassdör­ren tycks också vara det. Plötsligt har ett vargliknan­de djur tagit sig in i vardagsrum­met.

Novellen slutar ganska abrupt, och man kan förstå intrånget som en obearbetad känsla eller en svår situation. Läsaren får fylla ut med egna associatio­ner. Det kusliga och nästan-övernaturl­iga brukar, när det är mer markerat, i dag ofta kalllas the new weird. Samtidigt får det beteckna att man inte bryr sig stort om genreklass­ifikation.

NOVELLERNA

snuddar vid detta. Men hos Ann-Sofi Carlsson handlar det mer om inre tillstånd eller starka, mestadels oartikuler­ade känslor. Berättelse­rnas inramning är vardaglig, miljön kan vara en namngiven stad, eller så är den bara allmän tätort eller landsbygd.

Någon gång handlar det om ett rum mer ur en naturveten­skaplig synvinkel, som en utsträckni­ng, då får texten också en viss poetisk karaktär. Och det finns ett stråk av oräddhet och av medkänsla i att beskriva den nästan lagbundna oåterkalle­lighet som många av novellerna rör vid, i stort och smått.

MEST LYCKADE

är texterna om de kan kombinera dimensione­rna och en tydlig mänsklig belägenhet, en individuel­l situation. Som i novellen där personen i rummet får en flashback från tiden som barn då musiken var allt och kunde ha blivit en livsuppgif­t; plötsligt var ett hinder där, liksom en vägg, och det gick inte att komma vidare. Kanske begåvninge­n inte räckte till, bara viljan.

En annan novellpers­on sliter som mattelärar­vikarie, förbereder sig minutiöst, det går frustreran­de knaggligt. På posten kommer en bunt papper med enkätfrågo­r – hur gick det sen för dem som skrev sex laudatur i studentexa­men, frågas det. Att svara på det känns inte aktuellt.

Historien om mattevikar­ien är väl sammanhåll­en. Men metoden att delge läsaren bara nödvändiga fakta medför förstås vissa risker, en risk är att man ger ifrån sig för lite. När det fungerar ger det dock stor utdelning.

Mindre effekt i upplägget får berättelse­r där vi redan har kläm på konturerna genom till exempel nyhetsrapp­orteringen, som novellen om den känslostum­ma kyrkbränna­ren eller om flickan som håller tyst om övergreppe­n för att skydda sin mamma.

BÄSTÄR

Ann-Sofi Carlsson när hon tar läsaren med på alldeles okända vatten. Det kan vara en smakfråga vilken berättelse man då sätter högst – men mest avgörande är vad läsaren respondera­r starkast känslomäss­igt på. För mig blir det ”Älgflugor”, som handlar om ett par som ger sig ut på en gemensam svampplock­ningsfärd.

De går och går och lyckan ser inte ut att vara med dem. Små, små antydninga­r finns om att deras liv tillsamman­s inte blir så långt, det sker inte minst genom hennes ständiga uppmärksam­het på honom. Och genom älgflugorn­a, de lämnar dem ingen ro. Ett lite kittlande insekttema finns för övrigt i fler av novellerna.

”Älgflugor” blandar sorg och värme, dramaturgi­n är välavvägd. Paret går och går i den oländiga terrängen, men till slut hittar de svampställ­et, generösare än de kunnat drömma om. Litterärt sett är det också en stilig lösning – en lyckad lokaliseri­ng av känslan.

 ?? PIA HILDÉN ?? ÅTERVÄNDSG­RÄNDER OCH LITE LYCKA. Ann-Sofi Carlssons noveller handlar om människor i den konkreta vardagen - och deras stora känslor. ”Labyrinten” är hennes tredje bok
PIA HILDÉN ÅTERVÄNDSG­RÄNDER OCH LITE LYCKA. Ann-Sofi Carlssons noveller handlar om människor i den konkreta vardagen - och deras stora känslor. ”Labyrinten” är hennes tredje bok
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland