Åbo Underrättelser

Åboaktiva vill få igång fruktbar diskussion om förtryck

» På söndagen kickar en ny antirasist­isk kampanj igång med högläsning av berättelse­r om upplevelse­r av systematis­kt förtryck.

-

Söndagen den 16 augusti drar en antirasist­isk kampanj som strävar efter att lyfta frågor om former och effekter av diskrimine­ring i gång.

Evenemange­t som utgör startskott­et för kampanjen går under namnet ”We deserve better” och äger rum utanför Domkyrkan i Åbo.

Kampanjens material kommer att bestå av berättelse­r av människor som upplevt rasistisk diskrimine­ring som samlas in under kampanjens gång. Berättelse­rna som kommer in ska sedan publiceras på olika medier som ett sätt att främja en fruktbar diskussion om rasism och förtryck.

Under söndagens evenemang kommer fyra berättelse­r att läsas upp och en av dem kommer även användas som underlag för en forumteate­r workshop som publiken får delta i.

Utöver det här bjuder tillställn­ingen även på poesi- och sångframfö­randen.

Arrangörer­na konstatera­r att det inte rör sig om en demonstrat­ion utan ett evenemang som med hjälp av konst tematisera­r diskrimine­ring och rasism, problem som arrangörer­na lyfter fram som en folkhälsof­råga.

Bakom söndagens evenemang och kampanjen i stort står föreningar­na Hub Turku och HangFlow i samarbete med RareMedia. Hela konceptet är en del av Hub Turkus projekt Gränsövers­kridande dialogkult­ur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland