An­ta­let tim­mar som 15-åri­ga fin­länds­ka ele­ver till­bring­ar på lek­tio­ner

Åbo Underrättelser - - NYHETER | ÅBO -

• Mo­ders­mål: 2,5 tim­mar per vec­ka (me­del­tal i OECD-län­der­na: 3,7 tim­mar per vec­ka).

• Främ­man­de språk: 3,8 tim­mar per vec­ka (me­del­tal i OECD-län­der­na: 3,6 tim­mar per vec­ka).

• Ma­te­ma­tik: 2,8 tim­mar per vec­ka (me­del­tal i OECD-län­der­na: 3,7 tim­mar per vec­ka).

• Na­tur­ve­ten­skap: 2,5 tim­mar per vec­ka (me­del­tal i OECD-län­der­na: 3,4 tim­mar per vec­ka).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.