Ki­no: Äk­ta män

Åbo Underrättelser - - RADIO OCH TV -

(Hus­bands) En film av John Cass­a­ve­tes om tre me­del­ål­ders vän­ner (Cass­a­ve­tes, Pe­ter Falk, Ben Gaz­za­ra) som sör­jer en fjär­des död. Me­dan de su­per hit­tar de på att till­sam­mans rym­ma från hust­rur, ar­be­te och and­ra var­dags­bo­jor till Lon­don och ett fuk­tigt le­tan­de ef­ter fri­het och man­li­ga njut­ning­ar. Pre­miär­vis­ning på Yle. (Hus­bands, USA 1970) HD

● Yle Te­e­ma & Fem 3.10.2020 kl. 20.53

YLE BILD­TJÄNST

KI­NO. Gus De­me­tri (John Cass­a­ve­tes), Har­ry (Ben Gaz­za­ra) och Ar­chie Black (Pe­ter Falk).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.