Ki­no: Song to song

Åbo Underrättelser - - RADIO OCH TV -

(Song to Song) Fil­men av Ter­rence Ma­lick ut­spe­las i mu­sik­kret­sar­na i Aus­tin och hand­lar om re­la­tio­ner­na mel­lan mu­sik­ska­pa­re, om sex­u­el­la tvångs­tan­kar, svek och hämn­der. I hu­vud­rol­ler­na Ry­an Gos­ling, Roo­ney Ma­ra, Mi­chael Fass­ben­der, Na­ta­lie Port­man,

Ca­te Blan­chett, Val Kil­mer och Hol­ly Hun­ter. I fil­men vi­sar sig en mängd ar­tis­ter såsom Pat­ti Smith, Lyk­ke Li, Ig­gy Pop, John Ly­don och Red Hot Chi­li Pep­pers. (Song to song, USA 2017) HD

● Yle Te­e­ma & Fem 2.10.2020 kl. 21.15

YLE BILD­TJÄNST

BV (RY­AN GOS­LING)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.