Ju­lia Kork­man ny ord­fö­ran­de för EAPL

Åbo Underrättelser - - NYHETER LOKALT -

FORSKNING. Ju­lia Kork­man, do­cent och fors­ka­re i rätts­psy­ko­lo­gi vid Åbo Aka­de­mi, har valts till ny ord­fö­ran­de för den eu­ro­pe­is­ka rätts­psy­ko­lo­gis­ka or­ga­ni­sa­tion EAPL, skri­ver Åbo Aka­de­mi. Kork­man är den förs­ta fin­län­da­ren och den and­ra kvin­nan som valts till pos­ten.

KIM LUND

JU­LIA KORK­MAN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.