Gra­tis Sa­gostund på Luc­kan un­der höst­lo­vet

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Väl­kom­men med på en ro­lig sa­go­re­sa! På tors­dag 15.10 kl. 18–19 ord­nas det hög­läs­ning på Luc­kan i Åbo, Au­ra­ga­tan 1 H.

Pac­ka med dig en kär mjuk vän, en skön kud­de och mas­sor av fan­tas­tisk fan­ta­si. An­mäl er till abo@luc­kan.fi el­ler 02 233 1986.

Med­de­la även bar­nets ål­der/bar­nens åld­rar. OBS! De förs­ta 20 ryms med. Ål­der: 4–8 år.

» Svens­ka Skrub­ben

Svens­ka Skrub­ben har mö­te ons­dag 14.10 kl.14.00 i ”Ko­riston tal­lit”, Prän­ni­ka­tu 1. Sti­na Ny­gård pre­sen­te­rar FSS (För­bun­det för fin­lands­svens­ka syn­ska­da­de), Dis­kus­sion om sy­nen vid kaf­fe med dopp. Väl­kom­na! Li­sa tfn 0400 999 745.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.