Hen­rik Ha­lo­nen ny ord­fö­ran­de för Svens­ka Klub­ben i Åbo

Åbo Underrättelser - - NYHETER/ÅBO -

ÅBO. Hen­rik Ha­lo­nen är ny­bli­ven ord­fö­ran­de för Svens­ka Klub­ben i Åbo. Han ef­ter­trä­der Hen­rik Karls­son som sut­tit den tid stad­gar­na tillå­ter. Ha­lo­nen fick 65 rös­ter, mot 33 för Markus Blomquist.

Nya sty­rel­se­med­lem­mar är Ma­ri­an­ne Num­me­la och Ol­le Sjö­vall. De er­sät­ter Le­na Pet­ter­son och Nils-Er­ik Bys­tedt som bå­da har sut­tit den max­i­ma­la tid som stad­gar­na tillå­ter. Som klub­bens eko­nom fort­sät­ter Gös­ta Rå­holm, och som sty­rel­se­med­lem­mar Mar­ko Ekman, Ann-Christi­ne Teir­folk och Tor­björn Ke­vin. Svens­ka Klub­ben i Åbo har 569 med­lem­mar, 433 män och 136 kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.