Flyt­tar­na

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Pre­li­mi­nä­ra in- och ut­flytt­nings­siff­ror, ja­nu­a­ri–ju­ni 2020 Par­gas

Ki­mi­to­ön

S:t Karins

Re­so Åbo

ÅU-FO­TO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.