Äls­ka mig

Åbo Underrättelser - - RADIO OCH TV -

Dra­ma­ko­me­di om re­la­tio­ner och kär­lek där vi får föl­ja tre ge­ne­ra­tio­ner ge­nom vän­skap, sorg, fri­gö­rel­se och ro­man­tik.

Cla­ra, en fram­gångs­rik lä­ka­re som gått vil­se i nät­dej­ting­ens la­by­rin­ter när Pe­ter dy­ker upp och ska­kar om hen­nes liv. Hen­nes pap­pa Sten vill fi­ra 40-årig bröl­lops­dag med sin äls­ka­de Kersti med ham­nar istäl­let i sitt livs störs­ta kris sam­ti­digt som han brot­tas med för­bjud­na käns­lor. Cla­ras lil­le­bror Aron har igen mött sin sto­ra kär­lek i El­sa och är den som till sy­nes har det mest sta­bi­la käns­lo­li­vet i fa­mil­jen.

I rol­ler­na: Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch (Cla­ra), Sver­rir Gud­na­son (Pe­ter), Jo­han Ul­ve­son (Sten), Gustav Lindh (Aron) m.fl. Ma­nus & Re­gi: Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch.

Av­snitt 6. Pro­duk­tion: Nor­dic En­ter­tain­ment Group

● Yle Fem mån­da­gar kl. 22.00, se­ri­estart 19.10.2020 (två av­snitt ef­ter varand­ra).

● 90 da­gar på Yle Are­nan, al­la av­snitt pub­li­ce­ras 19.10.2020 kl. 06.00.

YLE BILDTJÄNST

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.