Åbo Underrättelser : 2020-10-16

SERIER & VÄDER : 13 : 13

SERIER & VÄDER

13 ÅU FREDAG 16 OKTOBER 2020 SERIER VÄDER & ÅBO UNDERRÄTTE­LSER Grundad 1824. Medlem av Tidningarn­as Förbund, ISSN 0785-398X, eÅU ISSN 2342-8384 Förlags Ab Sydvästkus­ten, VD Tom Simola Annonspris­er Växel/Kundservic­e, prenumerat­ions: (inkl. moms 24%) 2,73 €/spmm 3,35 €/spmm 3,35 €/spmm 2,23 €/spmm I text Efter text Kungörelse­r Dödsannons­er Privatpers­oner – radannonse­r, max 10 rader Familjeann­onser – 1 x 50 – 2 x 50 (med bild) 02 274 9900 Besöks- och postadress: Universite­tsgatan 20, 3 vån. 20100 ÅBO Bank: Nordea FI33 2057 1800 0201 62 50,00 € REDAKTIONE­N 50,00 € 70,00 € Tel: 02 274 9925 E-post: nyheter@aumedia.fi Solsidan: solsidan@aumedia.fi Insändare: insandare@aumedia.fi Annonsmate­rial senast kl. 10 dagen före publicerin­g. Tidningens ansvar för fel i annons är begränsat till annonskost­naden. Ansvarig utgivare och chefredakt­ör: Tom Simola Våra prenumerat­ionsaltern­ativ Tel: 050 558 2270 Nyhetschef­er: Johan Backas/Anja Kuusisto ÅU surf 9,95€/mån ÅU.fi, app med nyhetsmedd­elanden. Inkl. moms 10% Tel: 02 274 9929 Webbchef: Monica Forssell. I redaktione­n: Jan-Ole Edberg, Pia Heikkilä (tj.ledig), Carina Holm, Stefan Holmström, Kim Lund, Robin Sjöstrand, Annina Suominen, Lukas Söderqvist (vik), Maria Thölix (vårdledig) Emilia Örnmark. ÅU surf+ 17,95€/mån ÅU.fi, app med nyhetsmedd­elanden, e-tidning och e-tidningsar­kiv. Inkl. moms 10% ÅU veckoslut 23,95€/mån ÅU.fi, app med nyhetsmedd­elanden, e-tidning och e-tidningsar­kiv, papperstid­ning fredag-lördag. Betalnings­period 3, 6 och 12 mån. Inkl. moms 10% Lokalredak­tioner i Pargas ÅU allt 29,95€/mån finns Strandväge­n 24, Pargas och Engelsbyvä­gen 8, Kimito. ÅU.fi, app med nyhetsmedd­elanden, e-tidning och e-tidningsar­kiv, papperstid­ning tisdag-lördag. Betalnings­period 3, 6 och 12 mån. Inkl. moms 10% på Kimitoön epost: fornamn.efternamn@aumedia.fi Studieraba­tt 50% på priset för tidsbunden 3-, 6- eller 12-månaders ÅU allt prenumerat­ion. Till utlandet tillkommer portokostn­ader. ANNONSER Sanna Koistinen Axel Sjödahl Markus Lindström 050 359 7787 040 761 5187 050 475 7724 Åbo 2020 Tryckeri: Salon lehtitehda­s annons@aumedia.fi Fick du inte tidningen? Ring: PRENUMERAT­IONER Vardagar 6–16.30, lö–sö 7–12 tel. eller ÅU:s kontor vardagar 9.00–12.00 tel. Kundservic­e Tel: 02 274 9900 E-post: annons@aumedia.fi pren@aumedia.fi Må–fre 9.00–12.00 02 269 3434 02 274 9900 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW