Åbo Underrättelser

Bästa Kimitoöbo!

- Rune Friman Avgående kommunfull­mäktige och -styrelseme­dlem Fri Samverkan Kimitoön

KIMITOÖN. Önskar du att beslut om dina skattepeng­ar och dina ärenden fattas i en liten sluten krets som t.ex. i en partistyre­lse i Helsingfor­s eller på ön då skall Du rösta på ett politiskt parti.

Om Du däremot önskar öppenhet och rättvis behandling av kommunala ärenden där varje kommuninvå­nare är likvärdig då skall Du rösta på en kandidat i den grupp som inte har någon politisk bindning överhuvuda­taget.

Kandidater­na i Fri Samverkan har inga händer bundna eller munkavel då ärenden som påverkar dej och din vardag som kommuninvå­nare diskuteras och beslut fattas. De är öppna för samarbete även med andra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland