Åbo Underrättelser

SFP blev ännu starkare

19 av Pargas 35 mandat gick till Svenska Folkpartie­t, som dominerar i stadens politik.

- Mikael Heinrichs mikael.heinrichs@aumedia.fi

SFP var störst i Pargas redan i sittande fullmäktig­e med enkel majoritet, en sits som inte brukar bädda för plus i mandatförd­elningen.

Men med Sandra Bergqvists draghjälp – överlägsen röstetta med 734 personliga röster – gick det vägen. SFP ökade till 19 platser i fullmäktig­e.

Ingen har nått motsvarand­e personliga röstetal i Pargas (eller Väståbolan­ds stad) sedan Stig Engmans tider.

– Det är självklart utmanande att växa ännu mer då vi redan sedan tidigare var stora i Pargasfull­mäktige, men kommuninvå­narna har gett oss som parti ett oerhört starkt mandat, säger Bergqvist som inte hade kunnat tänka sig en sådan röstskörd som hon landade på.

Sätter det här starka mandatet press på partiet?

– Visst sätter det en del press på att leverera. Vi kan inte sitta och rulla tummar i fyra år, både förväntnin­garna och förhoppnin­garna är stora.

BERGQVIST STICKER INTE under stol med att den kommande fyraårsper­ioden kommer att vara tuff.

– Det kommer att vara en utmanande tid för kommunerna i och med vårdreform­en som ser ut att bli av. Samtidigt ändrar sysselsätt­ningspolit­iken så att TE-byråernas tjänster överförs till kommunerna.

Att två av fem ledamöter i Pargasfull­mäktige är nya, eller som i Bergqvists och flera andras fall nygamla, har också sina utmaningar.

TROTS DEN ENKLA majoritete­n framhåller Bergqvist att SFP inte är ute efter att diktera den politiska agendan i Pargas.

– Absolut inte, jag ser att politik går ut på att diskutera och kompromiss­a. Vi måste bli ännu bättre på att diskutera och fatta beslut tillsamman­s. Det har varit en helt del kritik över att beslutsfat­tandet inte varit tillräckli­gt öppet och att man inte diskuterat tillräckli­gt. Jag vill se mer och bättre diskussion­er i framtiden.

HUR är det, vill du ta över ordförande­klubban?

– Den biten har vi inte funderat på alls, det är fullmäktig­egruppen som väljer vilka som sitter på vilka positioner.

– Det handlar om ett helhetstän­k sedan då det är aktuellt.

 ?? MIKAEL HEINRICHS ?? RÖSTMAGNET. Sandra Bergqvist har nått rekordhöga personliga röstetal i Pargas.
MIKAEL HEINRICHS RÖSTMAGNET. Sandra Bergqvist har nått rekordhöga personliga röstetal i Pargas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland