Åbo Underrättelser

Arve ska nu skapa ett borgmästar­val

» Partiets Åboordföra­nde gläder sig över den slutspurt som Samlingspa­rtiet gjorde inför valet.

- Stefan Holmström 040-500 0873 stefan.holmstrom@aumedia.fi

Det är för tidigt att säga något om hur den förändrade maktfördel­ningen i Åbofullmäk­tige kommer att märkas i poltiken. Det här säger Sini Häkkinen, ordförande för Samlingspa­rtiet i Åbo.

– Det kommer ändå säkert att påverka dynamiken i fullmäktig­e att De Gröna backade och Sannfinlän­darna fick fler platser, säger Häkkinen.

Samlingspa­rtiet har i praktiken tidigare styrt tillsamman­s med De Gröna och SDP, med 42 av de 67 platserna i fullmäktig­e.

I det hänseendet har faktiskt inget förändrats: samma trio sitter också nu med en majoritet, något mindre visserlige­n, men ändå en klar majoritet med 40 av 67 platser.

HÄKKINEN GLÄDER sig över hur Samlingspa­rtiets resultat klart överträffa­de det resultat som de senaste galluparna hade förutspått. Yles och Helsingin Sanomats opinionsun­dersökning­ar strax inför valet tydde på att partiet skulle få 19,6 procent av rösterna, men resultatet var 21,4 procent.

– Vi var nu klar etta på riksnivå. Under våren gjorde vi en fin slutspurt som gjorde att klarade oss bättre än i galluparna.

På riksnivå fick Samlingspa­rtiet 0,7 procentenh­eter mer av rösterna jämfört med valet 2017. Det syntes också i att partiet totalt fick 64 fler ledamöter i landets olika fullmäktig­e.

I Åbo var resultatet i stort sett status quo, med sexton invalda. Det är en färre än efter valet 2017, men å andra sidan har Saml:s grupp bestått av sexton ledamöter sedan Jethro Rostedt (Rörelse Nu) lämnade gruppen. På så vis kan man säga att läget i praktiken är oförändrat.

DET VAR DÄRFÖR inget under att det var idel glada miner på Samlingspa­rtiets kansli vid Nylandsgat­an på söndagskvä­llen.

– Jag är lättad. Resultatet tyder på att Åboborna stöder det arbete som vi har gjort, sade Minna Arve, som själv fick 1 511 i valet, tredje mest av samlingspa­rtisterna i Åbo.

Det är Arve som i egenskap av det största Åbopartiet­s borgmästar­kandidat nu ska inleda förhandlin­garna med de övriga partierna om ett borgmästar­program. Målet är att få en klar majoritet av ledamötern­a att stöda programmet.

Eftersom partiernas valprogram och mål är klara räknar Sini Häkkinen inte med några större överrraskn­ingar.

– Stommen för ett avtal är klar och alla partier har sina egna baser de står på. Jag räknar med bra förhandlin­gar, för vi har i slutändan alla samma mål, ett bättre Åbo.

 ??  ??
 ?? STEFAN HOLMSTRÖM ?? RÄKNAR. Minna Arve (överst), Sini Ruohonen (t.h.), Ville Valkonen (närmast) och Jari Rantasaari studerade noga röstetalen på Samlingspa­rtiets valvaka.
STEFAN HOLMSTRÖM RÄKNAR. Minna Arve (överst), Sini Ruohonen (t.h.), Ville Valkonen (närmast) och Jari Rantasaari studerade noga röstetalen på Samlingspa­rtiets valvaka.
 ??  ?? RÖSTGLÄDJE. Sini Häkkinen, Niina Kallio, Maria Yli-Jama, Arvi Tolvanen, Roosa Kesti och Ville Valkonen jublade då förhandsrö­sterna offentligg jordes på söndagen.
RÖSTGLÄDJE. Sini Häkkinen, Niina Kallio, Maria Yli-Jama, Arvi Tolvanen, Roosa Kesti och Ville Valkonen jublade då förhandsrö­sterna offentligg jordes på söndagen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland