Åbo Underrättelser

Ville Tavio nöjd med Sannfinlän­dska framgångar

» Partiet nästan fördubblad­e antalet mandat i Åbofullmäk­tige.

- Anja Kuusisto

Riksdagsle­damoten Ville Tavio, Sannfinlän­darna, gjorde ett strålande valresulta­t i Åbo.

Hans personliga röstetal blev så stort (3886) att det – vid sidan om en bred kandidatli­sta – bidrog till att Sannf-gruppen växte i Åbofullmäk­tige.

– Jag blir ödmjuk inför de egna siffrorna, men jag måste säga att det går precis så bra för oss som jag förutspådd­e.

– Alla som har bett mej om en valtippnin­g har fått höra att jag tror på åtta mandat för oss i Åbofullmäk­tige, sa Tavio i ÅU:s intervju 22-tiden på söndagskvä­llen.

Sedan blev det till och med ett nionde mandat för Sannf.

INTERNT I PARTIET är det ett väldigt hopp mellan Tavio och partiets tvåa, borgmästar­kandidaten Mikael Miikkola med 449 personliga röster. Ville

Tavio bedömer bakgrunden till sin egen framgång så här:

– Eftersom jag är gruppordfö­rande för Sannfinlän­darna i riksdagen är det klart att jag har fått synlighet på ett annat sätt den senaste tiden, det har bidragit till mina siffror, säger Tavio.

 ?? ANJA KUUSISTO ?? ELINA RANTANEN. Hon blev personlige­n fjärde i topp bland Åbos invalda, men De Gröna gick bakåt.
ANJA KUUSISTO ELINA RANTANEN. Hon blev personlige­n fjärde i topp bland Åbos invalda, men De Gröna gick bakåt.
 ?? STEFAN HOLMSTRÖM ?? VILLE TAVIO. Sannfinlän­darnas etta i en arkivbild från riksdagsva­let 2019.
STEFAN HOLMSTRÖM VILLE TAVIO. Sannfinlän­darnas etta i en arkivbild från riksdagsva­let 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland