Åbo Underrättelser

Här är de invalda i Pargas

» Av fullmäktig­es 35 platser har SFP nu 19.

-

SFP (19, +1): Sandra Bergqvist (ny), Tina Axén (ny), Gunilla Granberg (ny), Staffan Åberg, Christer Friis, Kaj-Johan Karlsson, Rolf Schwartz, Tomas Björkroth (ny), Jan Eriksson (ny), Kurt Ekström, Merja Fredriksso­n, Laura Wickström, Kurt Lundqvist, Jeanette Laaksonen (ny), Erika Silventoin­en (ny), Daniel Strömborg, Regina Koskinen, Maj Björk, Kyösti Kurvinen.

SAMLINGSPA­RTIET (5, +1): Maria Sainio (ny), Petri Abrahamsso­n, Markku Orell, Hanna Järvinen (ny), Sammy Järnström (ny).

SDP (3, -3): Maria Lindell-Luukkonen, Mikaela Luoma (ny), Tom Lindholm.

GRÖNA (3, -1): Helena Särkijärvi, Egon Nordström (ny), Mika Wallin.

SANNFINLÄN­DARNA (3, +3): Jarmo Takatupa (ny), Karl Nurro (ny), Mika Peltokorpi (ny). VÄNSTERFÖR­BUNDET (2): Nina Söderlund, Lotta Laaksonen.

 ?? JOHAN BACKAS ??
JOHAN BACKAS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland