Åbo Underrättelser

Alex Juslin ville rösta i Houtskär där han bor – men det gick inte

» Hans vallokal hade bytts till Pargas. Sannolik orsak är att huset han flyttat till i Houtskär inte är klassat som året runt-boende.

- Anja Kuusisto anja.kuusisto@aumedia.fi

Alla valfunktio­närer i Houtskär känner mig nog, men reglerna är ju regler.

När snart 23-åriga Alex Juslin i Houtskär skulle rösta på söndagsmor­gonen gick det inte för sig. Han gick till vallokalen i Westerlid i Houtskär strax efter att den öppnade klockan 9.

På det som heter meddelande­kortet, som alla med rösträtt har fått på posten, står hans hemadress i Houtskär, men som vallokal har myndighete­rna antecknat Pargas idrottsoch ungdomsgår­d, Piug, i Pargas. Det hade han inte märkt.

– Visst öppnade jag brevet när det kom, men inte tänkte jag då desto mer på det. Jag har aldrig varit skriven i Pargas, och alla tidigare val där jag har fått rösta har jag röstat i Houtskär.

VALLOKALEN bestäms enligt var man bor och ska befinna sig nära till ens hemadress.

– Det skulle ta tre timmar ena vägen att ta sig till Pargas, och det går inte, jag har ett jobb att sköta, säger Juslin som är företagare och jordbrukar­e.

Han fick lov att lämna vallokalen med oförrättat ärende.

– Alla valfunktio­närer i Houtskär känner mig nog, men reglerna är ju regler, säger Juslin.

CENTRALVAL­NÄMNDENS sekreterar­e i Pargas stad är Petra Öhman, Houtskärsb­o med mångårig erfarenhet av valarrange­mangen.

— Tyvärr kan vi ingenting åt det. Jag kan bara spekulera i vad som har gått fel, och jag misstänker att det har att göra med att han har flyttat och att myndighete­rna inte har uppfattat den nya adressen som en fast bostadsadr­ess.

Men det är bara en spekulatio­n, betonar Öhman, endast Myndighete­n för digitalise­ring och befolkning­sdata (fd magistrate­rna) kan veta svaret på gåtan.

ÅU RINGER upp Juslin på nytt. – Jag har endast flyttat inom Houtskär,

sex-sju kilometer, det är allt jag har flyttat i mitt liv. Jag har trott att också den nya adressen är en fast bostad, men tydligen är den inte klassad så.

Åtmistone är den Alex Juslins hem och i Houtskär har han alltid bott. Men röstningen blev ogjord i det här valet.

Tiden det tar att åka HoutskärPa­rgas kan vara tre timmar ena vägen och eftersom det är söndag funderar Juslin att det kan ta ännu mer tid att åka till stadskärna­ns vallokal.

– Det är söndag, så jag ser framför mig köer till färjorna mot Pargas.

 ?? PRIVAT ?? HOUTSKÄRSB­O. Alex Juslin har alltid bott i Houtskär och tidigare röstat där. Nu hade hans vallokal plötsligt bytt till Pargas.
PRIVAT HOUTSKÄRSB­O. Alex Juslin har alltid bott i Houtskär och tidigare röstat där. Nu hade hans vallokal plötsligt bytt till Pargas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland