Åbo Underrättelser

Sannfinlän­darna gick bra även i Pargas

- Mikael Heinrichs

PARGAS. Sannfinlän­darna vinner valet i Pargas med tre nya mandat efter att man den senaste fullmäktig­eperioden stått ute i kylan.

Partiet ökade med 5,9 procentenh­eter till ett understöd på 7,9 procent.

Partiet fick 579 röster i Pargas, vilket är mer än man någonsin tidigare uppnått på orten.

Jarmo Takatupa var etta inom partiet med 74 personliga röster. De två andra sannfinlän­ska fullmäktig­eledamöter­na är Karl Nurro och Mika Peltokorpi.

Takatupa har tidigare suttit i fullmäktig­e åren 2012–2016, men skrev ut sig ur partiet efter missnöje med partiet på riksnivå.

Nurro och Peltokorpi är nya i de här sammanhang­en i Pargas.

Intressant att notera i Sannfinlän­darnas framgång är att rösterna fördelade sig väldigt jämnt mellan hela listan på 18 kandidater. De flesta av kandidater­na samlade mellan 20 och 30 röster med några undantag i bägge riktningar­na.

– Fyra platser var vår stora målsättnin­g, konstatera­de Peltokorpi tidigare under kvällen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland