Åbo Underrättelser

Fri Samverkan gick bakåt

-

– Mina farhågor är besannade, säger Maria Manelius, uppställd för Fri Samverkan i Kimitoön, om valresulta­tet.

– Vår kandidatli­sta har varit kortare den här gången och det märks.

Fri Samverkan var tidigare den andra största gruppering­en efter Svenska folkpartie­t, men när alla rösterna nu är räknade har de två mandat, jämfört med sex efter förra valet.

ENLIGT MANELIUS, som fick flest röster inom gruppering­en, är det alltid svårt att förutspå resultatet.

Men hon menar att det ändå är tydligt att tidigare röstmagnet­er som Rune Friman inte längre är uppställda.

– Vi har inte lyckats rekrytera fler kandidater, men är såklart ändå glada för de mandat vi lyckats få, säger Manelius.

Inför den kommande perioden anser hon att den viktigaste frågan gäller äldreomsor­gen på Kimitoön och hon hoppas att det politiska klimatet håller sig fortsatt gott.

Kim Viljanen är den andra kandidaten från FS som blev invald.

 ?? ANN-MARIE KULLA ?? RÖSTMAGNET. Ann-Marie Kulla fick flest röster inom SDP i Kimitoön.
ANN-MARIE KULLA RÖSTMAGNET. Ann-Marie Kulla fick flest röster inom SDP i Kimitoön.
 ?? MARIA MANELIUS ?? VÄNTAT. Maria Manelius ser de förlorade mandaten som ett resultat av en kortare kandidatli­sta i kommunalva­let.
MARIA MANELIUS VÄNTAT. Maria Manelius ser de förlorade mandaten som ett resultat av en kortare kandidatli­sta i kommunalva­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland