Åbo Underrättelser

Här är namnen på alla invalda i Kimitoön

» SDP blev valets vinnare i kommunen med ytterligar­e två invalda kandidater och Sannfinlän­darna lyckades knipa sitt allra första mandat.

-

Svenska folkpartie­t i Finland (SFP), 13 mandat (0)

Wilhelm Liljeqvist 38, företagare, 230 röster

Daniel Wilson 50, företagare, 144 röster

Helena Fabritius 50, verksamhet­sledare, 125 röster

Carita Backas 67, pensionera­d sjukskötar­e, 112 röster

Kristian Simola 49, pensionär, 106 röster

Jan Drugge 50, agrolog, 105 röster Patrik Sjöblom 57, företagare, 99 röster

Niklas Salminen 35, kock, 83 röster Johan Fredriksso­n 63, EM, landskapsv­årdare, 72 röster

Tom Holmén 71, pensionär, 67 röster

Roger Hakalax 47, produktion­schef, 43 röster

Ghita Edmark 67, pensionär, 42 röster

Kim Wendelin, 64, företagare, 34 röster Finlands Socialdemo­kratiska Parti (SDP) 5 mandat (+2)

Ann-Marie Kulla 35, hälsovårda­re, sjukskötar­e, 160 röster Bo Vilander 65, elmontör, 84 röster Ingmar Forne 63, byråfunkti­onär, 65 röster

Johan Sundqvist 66, pensionär, 64 röster

Eva-Stina Hellbom 65, pensionär, 50 röster

Vänsterför­bundet (VF) 2 mandat (0)

Tomy Wass 69, pol. mag., 77 röster

Esko Antikainen 69, pensionär, 52 röster

Fri samverkan gemensam lista 2 mandat (-4)

Maria Manelius 49, församling­smästare, 86 röster

Kim Viljanen 38, företagare, 69 röster

Centern i Finland (C) 2 mandat (0)

Kalevi Kallonen 61, jordbrukar­e, 84 röster

Marjaana Hoikkala 36 lärare/vice rektor, 52 röster

Gröna förbundet (Gröna) 1 mandat (0)

Marianne Jokinen 72 lärare, 36 röster

Janne Salonen (E85) 1 mandat (+1)

Janne Salonen 53, företagare, 133 röster

Sannfinlän­darna 1 mandat (+1)

Satu Söderström, 41 sexualrådg­ivare/företagare, 49 röster

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland