Åbo Underrättelser

Saml vann i S:t Karins – SFP siktar på stadsstyre­lsen

» SFP behöll sitt enda mandat. Åsa Gustafsson­s mål är stadsstyre­lsen. Sjöfartsrå­det Hans Langh, Saml, är ny i fullmäktig­e.

- Anja Kuusisto anja.kuusisto@aumedia.fi

Under rösträknin­gens gång såg det länge ut som om SFP skulle vinna ett tilläggsma­ndat i S:t Karins, men slutligen stannade partiet ändå på nuvarande ett mandat.

Stadens största och dominerand­e parti är Samlingspa­rtiet som gjorde ett gott val och vann ytterligar­e två mandat. Saml har nu 17 platser i det 51 ledamöter starka fullmäktig­e.

Sannfinlän­darna gick också starkt framåt i S:t Karins och får sju ledamöter i nya fullmäktig­e, tidigare var de fem. De Gröna tappade två och SDP ett mandat, liksom Centern. KD behöll sina två.

Röstmagnet­erna i S:t Karins är liksom i Åbo riksdagsle­damöter: Sofia Virta, De Gröna, toppar med 701 röster följd av Anne-Mari Virolainen, Saml som fick 617 röster.

DET ÄR Åsa Gustafsson som sitter på det SFP-mandatet. Hennes personliga röstetal var 377 röster.

– Helt otroligt mycket röster, jag är överraskad att jag slog bland andra Matti Alander, stadsstyre­lsordföran­de, säger Gustafsson.

SFP var i valförbund med KD och Centern i S:t Karins. Det här är både en för- och en nackdel.

– Pikisröste­rna kom sent och när de kom stjälpte det vårt andra mandat. Jag kunde lite gissa att KD får mycket från det hållet.

Den gångna perioden har valförbund­et haft en styrelsepl­ats fördelad 2+2 år, och det är Gustafsson mål även nu.

– Förhandlin­gar förs på torsdag och jag är taggad. Jag vill absolut sitta i styrelsen igen, och så är speciellt bildningsn­ämnden som är speciellt viktig för oss. Att Charlotta (Häggblom) gjorde ett gott val motiverar också.

Häggblom knep en suppleantp­lats och fick 92 personliga röster.

I DEN STÖRSTA fullmäktig­egruppen

Helt otroligt mycket röster, jag är överraskad att jag slog bland andra Matti Alander, stadsstyre­lsordföran­de. Åsa Gustafsson, SFP

Saml med 17 ledamöter (+ 2) ingår också sjöfartsrå­det Hans Langh, 72, som är ny i S:t Karinspoli­tiken

– Jag satt som ung tre perioder i Pikisfullm­äktige, men har aldrig varit i S:t Karinsfull­mäktige. Min dotter Laura har däremot suttit tre perioder och nu ställde hon inte upp längre. Och Linda var en period första suppleant i Åbo, så hon deltog i praktiken i alla möten, berättar Langh.

Han säger utan omsvep att han inte är så insatt i ortens kommunalpo­litik men ser åtminstone två frågor som han tycker staden bör fokusera på. – Skolfrågor­na är viktiga, och sysselsätt­ningen.

– Kommunerna tar ju mer ansvar för sysselsätt­ningen nu, och här finns arbetskraf­tsbrist, också i jobb som inte kräver hög utbildning. Det måste vi jobba på, att få arbetssöka­nde och jobb att mötas bättre.

 ?? JOHAN BACKAS ??
JOHAN BACKAS
 ?? PRESSBILD ?? HANS LANGH, SAML. Han är en av de nya i Samlingspa­rtiets 17 mandat stora fullmäktig­egrupp.
PRESSBILD HANS LANGH, SAML. Han är en av de nya i Samlingspa­rtiets 17 mandat stora fullmäktig­egrupp.
 ?? PRIVAT ?? ÅSA GUSTAFSSON, SFP. Hon gjorde ett gott val med 377 personliga röster i S:t Karins.
PRIVAT ÅSA GUSTAFSSON, SFP. Hon gjorde ett gott val med 377 personliga röster i S:t Karins.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland