Åbo Underrättelser

Åbos fakturabet­alning överbelast­ad

-

ÅBO. Åbo stads fakturerin­g är överbelast­ad. Staden bytte till ett nytt system för bokförings­system i början av månaden, och nu har flera fakturor fastnat i systemet.

Cirka 11 000 fakturor motsvarar inte de nya fakturerin­gsanvisnin­garna och behandling­en av fakturorna har inte kunnat automatise­ras. Det innebär att man är tvungen att behandla varje faktura manuellt.

Idrottssäl­lskapens verksamhet­sunderstöd behandlas som bäst, med målsättnin­gen att de ska vara betalda under denna vecka.

– Vi beklagar oron våra kunder orsakats. Vi gör allt för att få betalninga­rna att löpa på igen så snabbt som möjligt, säger ekonomiche­f Valtteri Mikkola i ett pressmedde­lande.

Åbo stad betonar att det är viktigt att följa fakturerin­gsanvisnin­garna.

En korrekt faktura behandlas av systemet och betalas följande dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland