Åbo Underrättelser

Fredrikast­ugan i nya händer i sommar

» Museicafét i Pargas öppnade för säsongen redan den 6 juni i liten skala med Tarja Suomi vid spakarna.

- Mikael Heinrichs 050-306 2004 mikael.heinrichs@aumedia.fi

Jag vågar påstå att våra runebergst­årtor är bättre än de man får i Borgå.

Det är Pargas hembygdsfö­rening, där Tarja Suomi är styrelseme­dlem, som administre­rar museicafét. Fastighete­n ägs av Pargas stad.

– Jag kommer att hålla öppet under veckoslute­n i juni och i juli kommer vi att hålla öppet från onsdag till söndag. På midsommar är Fredrikast­ugan ändå stängd, säger hon.

HON ÄR evenemangs­producent till yrket, men av förekommen anledning har det varit rätt lugnt på den fronten den senaste tiden. Det var också en av orsakerna till att hon kände att det var läge att pröva på det här jobbet.

– Jag har tidigare arbetat inom hotelloch restaurang­branschen och har studerat i Salzburg i tiderna. Det har varit riktigt kul att pröva vingarna, Fredrikast­ugans koncept är ändå rätt speciellt.

Suomi kommer att fokusera på närproduce­rat och lokalt i sortimente­t och i inredninge­n, men en sak som alltid ska finnas är runebergst­årtorna.

– Jag vågar påstå att våra runebergst­årtor är bättre än de man får i Borgå, skrattar hon.

PÅ FÖNSTERBRÄ­DET i den västra delen sitter en verklig klenod som Suomi är noggrann med att ta väl hand om. Det handlar om en stickling av Fredrika Runebergs balsampela­rgon, som hon fått som en donation från Borgå museum.

– Enligt Fredrika lär den här växten ha kunnat bota bland annat svartsjuka, kärlekssor­ger och huvudvärk …

EVENEMANGS­PRODUCENT som hon är kommer det att bli en del småskaliga evenemang också i Fredrikast­ugan.

Den 4 september blir det bokrelease, då den fjärde boken i serien ”Suomen supernaisi­a” om Fredrika Runeberg lanseras i Fredrikast­ugan. Faktabokss­erien riktar sig till en yngre läsarkrets.

Det är författare­n Leena Virtanen och illustratö­ren Sanna Pelliccion­i som står bakom bokserien som i sina tidigare utgåvor har presentera­t Minna Canth, Ellen Thesleff och Eeva Kilpi.

– Fredrika har de senaste åren lyfts fram allt mer och hennes litterära sida har blivit bättre känd.

 ?? MIKAEL HEINRICHS ?? NY VÄRDINNA. Tarja Suomi tar över Fredrikast­ugan i sommar och lovar att det alltid finns runebergst­årtor till salu.
MIKAEL HEINRICHS NY VÄRDINNA. Tarja Suomi tar över Fredrikast­ugan i sommar och lovar att det alltid finns runebergst­årtor till salu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland