Åbo Underrättelser

Här är de som antagits till Kimitöns gymnasium

» Följande studerande har gett sitt medgivande till att deras namn offentligg­örs.

-

Ahlfors, Adam Danielsson, Filip Ekholm, My Engblom, Emilia Engblom, Leon Forsbom, Iza Friman, Anton Funck, Jemina Heikkinen, Elin Karlsson, Ebbe Nordel,l Fiona Nygård, Tove Roelofs, Nils

Saari, Emmi Salonen, Kevin Sandholm, Andrea Santalahti, Johan Telenius, Riku Uggeldal, Adrian Wahlsten, Cevin

● Pargas svenska gymnasium har meddelat att de inte längre ger ut namnen på antagna. Katedralsk­olan i Åbo har inte ännu svarat på ÅU:s förfrågan.

 ?? MONICA SANDBERG ?? 24 BÖRJAR HÄR. Kimitoöns svenska gymnasium.
MONICA SANDBERG 24 BÖRJAR HÄR. Kimitoöns svenska gymnasium.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland