Åbo Underrättelser

Person dömdes för dråpförsök mot släkting

» Gärningspe­rsonen hade hyst agg mot offret i flera år.

-

Egentliga Finlands tingsrätt dömde på onsdagen en person till tre års fängelse för dråpförsök, rattfyller­i samt grovt hemfridsbr­ott. Brotten skedde i juni i fjol. Offret var en släkting som gärningspe­rsonen hade hyst agg mot i flera år.

Gärningspe­rsonen högg offret med kniv och slog denne med en domkraft, efter att ha trängt sig in i släktingen­s lägenhet genom att slå sönder ytterdörre­ns glasfönste­r.

EFTERSOM gärningspe­rsonen hade hyst agg mot offret i flera år yrkade åklagaren på att personen skulle dömas för mordförsök. Enligt åklagaren hade personen haft tid att tänka på handlingar­na länge.

Försvaret hävdade däremot att att det var fråga om grov misshandel, men erkände grovt hemfridsbr­ott och rattfyller­i.

Tingsrätte­n ansåg att det inte fanns bevis för att gärningspe­rsonen hade planerat gärningarn­a en längre tid.

Däremot ansåg domstolen att det var fråga om dråpförsök eftersom gärningspe­rsonen måste ha förstått att offret hade kunnat dö som följd av våldet.

REDAN UNDER förundersö­kningen gjordes en sinnesunde­rsökning, och gärningspe­rsonen fanns då ha varit nedsatt tillräknel­ig då han begick brotten. Därmed blev straffet lindrigare.

Rättegånge­n hölls bakom stängda dörrar och domstolsha­ndlingarna är hemligstäm­plade, men eftersom fallet har väckt intresse bland allmänhete­n gav tingsrätte­n ut en kort sammanfatt­ning på domen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland