Åbo Underrättelser

Konstentus­iaster ställer ut i Vänö

-

KULTUR. Föreningen Vänö Vänner har öppnat en konstutstä­llning i Vänö kulturhus. Huset ligger nära öns gästhamn.

De utställda verken är gjorda med olika teknik av flera olika konstentus­iaster. Alla konstnärer har en koppling till just Vänö.

Vänö Vänner vill också sporra andra konstentus­iaster i regionen att ställa ut sina verk. Den feedback som föreningen har fått tyder på att det finns ett intresse för flerutstäl­lningar i framtiden.

Expon, som öppnades på midsommare­n, pågår till den 15 augusti.

 ?? PRESSBILD ?? TAVLA. Antti Savos ”Idö” är ett av verken som kan beskådas.
PRESSBILD TAVLA. Antti Savos ”Idö” är ett av verken som kan beskådas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland