Åbo Underrättelser

Upp till 12 000 kubikmeter avloppsvat­ten kan ha runnit ut i Pikisviken

-

ORENAT VATTEN. Ett fel i en pumpstatio­n har orsakat att orenat avloppsvat­ten från Pikis och delvis från Pemar har runnit ut i Pikisviken i

S:t Karins på väg till det centrala reningsver­ket i Kakola.

Högst 12 000 kubikmeter obehandlat vattnet kan ha läckt ut.

Vattenkval­iteten kring Pikisviken utreds som bäst, och de första resultaten publiceras imorgon den 2 juli på S:t Karins stads hemsidor*.

Under tiden rekommende­rar staden att inte simma i Pikisviken, för att undvika att av misstag svälja förorenat vatten. Vid simstrande­n Raadelma är det dock tryggt att simma, eftersom de senaste vattenprov­en som tagits där den 22 och 30 juni visade på bra kvalitet.

Felet i pumpstatio­nen upptäcktes under en rutincheck den 28 juni. Enligt preliminär­a uppgifter har pumpen varit ur bruk max två veckor innan det.

Fel kan bero på mänskliga misstag eller problem i tekniken eller infrastruk­turen. Till exempel elavbrott kan orsaka störningar.

Genast efter att felet upptäcktes kunde pumpstatio­nen fås i gång igen och avloppsvat­tnet renas nu som det ska.

*https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ uimarannat

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland