Åbo Underrättelser

Finlands Lantbruksm­useum Sarka tilldelade­s Aurorameda­ljen

-

Egentliga Finlands förbund delar varje år ut Aurorameda­ljen som ett erkännande till en person, organisati­on eller myndighet som verkat förtjänstf­ullt för landskapet inom vetenskap, konst eller annan kulturverk­samhet. Medaljerna har delats ut sedan år 1977.

Finlands Lantbruksm­useum Sarka i Loimaa behandlar både historia samt är en aktiv kulturaktö­r och tankeväcka­re. På ett mångsidigt sätt lyfter museet fram det finska lantbruket­s historia, presentera­r innovation­er från olika tider och belyser den finländska landsbygde­n, livsmedels­produktion­en och mattraditi­onerna.

Museet har även värnat om och utfört betydande arbete för Loimaas lokalhisto­ria och identitet.

Sarkas personal har fått särskilt beröm och museichef Sami Louekari är stolt över sin proffsiga personal. Museiperso­nalen är rörd över erkännande­t.

Mottagaren valdes ut bland förslag av Egentliga Finlands invånare och aktörer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland