Åbo Underrättelser

106 nya fall av covid-19

-

CORONA. Fram till måndagseft­ermiddagen hade 96 569 fall av sjukdomen covid-19 konstatera­ts i Finland, enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Det är 106 fler än ett dygn tidigare.

Incidensen, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 37,3. Incidensen är högst, 64,2, i Helsingfor­s och Nylands sjukvårdsd­istrikt och lägst, 0,0, i Mellersta Österbotte­ns sjukvårdsd­istrikt. Fram till den 30 juni hade totalt 9 280 fall av virusvaria­nter som skiljer sig från det ursprungli­ga coronaviru­set konstatera­ts i Finland. Av dessa gällde 7 522 fall den variant av coronaviru­set som spridits i och från Storbritan­nien

och 1 415 fall den variant som spridits i och från Sydafrika. 41 personer vårdas på sjukhus i Finland för covid-19. Av dem får 9 intensivvå­rd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland