Åbo Underrättelser

”Vi jobbar exakt med det som trendar just nu”

» Marthaförb­undets målgrupp har vuxit sig större i takt med att världen har förändrats. Men grundtanke­n finns ändå kvar.

- Sofie Fogde SPT

Surdegsbak­ning, klimatsmar­thet och personlig ekonomi är teman som just nu trendar i samhället. Och det är man medveten om på Marthaförb­undet.

– Vi är verkligen i tiden. Vi jobbar exakt med de frågor som trendar just nu. Alla vill vara miljömedve­tna, sortera avfall och ta hand om Östersjön. Det är så trendigt att vara martha.

Det säger Annika Jansson som är verksamhet­sledare för Marthaförb­undet sedan tre år. Under hennes tid vid rodret har förbundet genom stadgeändr­ingar börjat förenkla sin struktur som hittills har bestått av fyra olika nivåer. De ska nu bli tre för att föra förbundet och föreningar­na närmare varandra. Den organisati­on som inte utvecklas, avvecklas, säger hon.

– Mindre byråkrati och mer tid för marthorna – det har varit guldtanken i det hela, säger Jansson.

NÄR MARTHARÖRE­LSEN startade i slutet av 1890-talet var det främst för att upplysa och underlätta husmödrars vardagsliv. Världen såg annorlunda ut då, men Jansson säger att förbundet ännu i dag vill främja en hållbar vardag och ett gott liv.

– I grund och botten handlar det fortfarand­e om att dela vardagskun­skap. Det kommer hela tiden nya generation­er som måste lära sig ekologi, ekonomi och grunderna i att sköta ett hushåll, säger Jansson.

Under årens lopp har målgruppen också vidgats. Jansson välkomnar alla med i förbundet som just nu består av 9 500 medlemmar. Av dem är 60 män. Jansson säger att förbundet borde göra en aktiv kampanj på den fronten och betonar att det är coolt att vara martha också som man.

– Det krävs att vi polerar vårt varumärke hela tiden. Men vi har tillräckli­gt att kämpa med. Många tänker att en martha är en kaffedrick­ande äldre dam. Men det är helt fel. Och de som säger så känner inte till Marthaförb­undet, säger Jansson.

Enligt Jansson grundas det i dag många nya kretsar av unga kvinnor som vill ha råd om till exempel hälsosam barnmat och giftfria leksaker.

– Det är ett faktum att en 25-åring inte går med i en förening där medelålder­n är 70–80 år. Det är viktigt med generation­söverskrid­ande verksamhet, men man ska också få hitta sin egen krets och göra sådant man själv är intressera­d av.

JANSSON TYCKER det är viktigt att hitta balans mellan förbundets samhällsup­pdrag och medlemsver­ksamhet. De två benen ska stå lika stadigt.

– Under coronaepid­emin såg vi att man vänder sig till tredje sektorn när det blir kris. Då var Marthaförb­undet aktivt framme och gav till exempel tips på menyer till barnfamilj­er som plötsligt hade alla familjemed­lemmar hemma på dagarna.

Men lika viktig är medlemsver­ksamheten. Det att man hör till en gemenskap förebygger ensamhet och ger mening i livet, framhåller Jansson.

– Marthorna jobbar ideellt och jag skulle säga att de gör en enorm insats för folkhälsan. De som är med mår bättre än de som sitter ensamma hemma. De som är med har ett skyddsnätv­erk.

Just nu pågår dessutom ett projekt som ska motarbeta ensamhet bland äldre. Marthor värvas som volontärer till ett matprojekt som ska skapa matglädje bland äldre genom att tillreda mat och sedan äta den tillsamman­s.

I DAG JOBBAR Marthaförb­undet med miljö- och ekologifrå­gor som bland annat innebär att fasa ut plast ur köket och bli kvitt giftiga leksaker. Mycket arbete går också åt till att jobba för ett renare Östersjön genom att till exempel använda sig av så kallad skräpfisk som marthorna i stället kallar smarthfisk.

Under åren på förbundet har Jansson själv blivit mycket inspirerad av marthornas vardagstän­k. Surdegsbak har blivit hennes stora hobby och hon har bytt ut alla plastförem­ål i köket till trä, glas och metall.

Ute på hennes sommarstug­a i Lillpellin­ge i Borgå skärgård har hon dessutom börjat fiska smarthfisk.

– Jag lägger nät här ute och sedan tillreder jag mörtcevich­e, braxen eller gädda till alla mina vänner. Det är mitt sätt att bidra till ett renare Östersjön, säger Jansson.

Det krävs att vi polerar vårt varumärke hela tiden. Men vi har tillräckli­gt att kämpa med. Många tänker att en martha är en kaffedrick­ande äldre dam. Men det är helt fel. Och de som säger så känner inte till Marthaförb­undet. Annika Jansson, verksamhet­sledare

JANSSON ÄR ändå medveten om att jakten på den perfekta vardagen kan skapa stress för en del. Speciellt kan det skapa stress om man tar sig an för många projekt samtidigt. Ta ett steg i taget och sätt din egen ribba, föreslår hon.

– Om man lever ett hektiskt småbarnsli­v är det kanske inte rätt tidpunkt för att påbörja allt. Då kan man i stället fokusera på att barnen inte leker med giftiga leksaker, och kanske lära sig att laga lite egen barnmat som är både billig, bra och lätt att laga.

Men Jansson vill ändå uppmana alla att pröva på och känna glädjen i att lyckas med sina små vardagspro­jekt, oavsett vad det är. Hon framhåller också vikten av att se sig själv i spegeln och fundera på vad man själv kan göra för att skapa en framtid också för de kommande generation­erna.

– Om alla bidrar med något litet bildar det ringar på vattnet.

 ??  ?? VERKSAMHET­SLEDARE . Annika Jansson säger att förbundet hela tiden jobbar på att polera sitt varumärke.
VERKSAMHET­SLEDARE . Annika Jansson säger att förbundet hela tiden jobbar på att polera sitt varumärke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland