Åbo Underrättelser

Doktorsavh­andling i teknisk kemi och reaktionst­eknik

-

DISPUTATIO­N. M.Sc. (Tech.) Wander Yamil Pérez Senas doktorsavh­andling i teknisk kemi och reaktionst­eknik framläggs till offentlig granskning fredag 9.7.2021 vid fakulteten för naturveten­skaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandling­en heter Monomers from vegetable oil feedstock: kinetics, catalysis and thermal risk.

Wander Yamil Pérez Sena disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 9 juli 2021 kl. 13. Opponenter är professor Riitta Keiski, Uleåborgs universite­t och professor Laurent Falk, Université Lorraine, Frankrike. Kustos är professor Tapio Salmi, Åbo Akademi.

 ?? PRESSBILD ?? DISPUTAND. Wander Yamil Pérez Sena disputerar den 9 juli.
PRESSBILD DISPUTAND. Wander Yamil Pérez Sena disputerar den 9 juli.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland