Åbo Underrättelser

Ungas åsikter varierar

- Monica Forssell

Åboborna Amelie Davidsson, Esther Holm och Tindra Grönholm tar sig ibland fram med hjälp av elsparkcyk­lar och de håller med om att alkohol och eldriven sparkcykel är en dålig kombinatio­n.

– För att minimera risken för olyckor tycker jag nog också att det kunde vara bra att förbjuda elsparkcyk­lar under veckosluts­nätter, säger Holm och får medhåll av väninnorna.

Ingen i trion har ännu fyllt 18 år, så att köra elsparkcyk­el efter en kväll på baren är inte aktuellt. Men när det någon gång blir aktuellt åker de hellre taxi eller promenerar hem.

ÅBOBON Topi däremot medger att det någon gång hänt att han åkt hem med elsparkcyk­el efter ett krogbesök.

– Det går ju nog undan och man får lov att vara försiktig. Men nog är det ju ändå bättre att man åker elsparkcyk­el än kör bil, säger Topi.

Han har aldrig råkat ut för några olyckor på sparkcykel­n och förslaget att förbjuda cyklarna under veckosluts­nätter gillar han inte.

– Nej det är en dålig idé. Jag tycker inte att man behöver vara så överbeskyd­dande.

 ??  ?? MINIMERA OLYCKSFALL­SRISKEN. Tindra Grönholm, Esther Holm och Amelie Davidsson har ingenting emot elsparkcyk­larna i Åbo men för att förhindra olyckor kan det vara en bra idé att förbjuda cyklarna under veckosluts­nätter, tycker de.
MINIMERA OLYCKSFALL­SRISKEN. Tindra Grönholm, Esther Holm och Amelie Davidsson har ingenting emot elsparkcyk­larna i Åbo men för att förhindra olyckor kan det vara en bra idé att förbjuda cyklarna under veckosluts­nätter, tycker de.
 ??  ?? DADDA INTE. Åbobon Topi tycker inte att man borde förbjuda elsparkcyk­lar under veckosluts­nätter.
DADDA INTE. Åbobon Topi tycker inte att man borde förbjuda elsparkcyk­lar under veckosluts­nätter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland