Åbo Underrättelser

Unga företagare tar över Kristinega­tan

» Entreprenö­rstorg för ungdomar ordnas på sommargåga­tan tre veckor framåt.

- Klara Fält

– Det här är en fin chans att se om det finns efterfråga­n och intresse för mina produkter. Min dröm är att någon dag kunna sysselsätt­a mig själv med det här.

Så säger Julia Fesiuk som säljer sina handgjorda örhängen på Kristinega­tan i Åbo.

På måndagen omvandlade­s sommargata­n nämligen till ett entreprenö­rstorg för unga. På gågatan står nu en rad med färgglada försäljnin­gsstånd där ungdomar i åldern 13–29 säljer sina egna produkter och tjänster under tre veckors tid.

Allt från bland annat digistöd, bakverk och smycken säljs under den första veckan. Ungdomarna har själva fått ansöka om hur länge de vill ha ett marknadsst­ånd samt om de vill göra hela eller halva dagar. Därmed kommer flera olika företag att finnas på gågatan under de kommande veckorna.

JULIA FESIUK gör sina smycken av polymermas­sa som hon formar och färgar. Varje smycke är unikt.

– Jag har gjort smycken i ett år, men det här är första gången jag har dem utställda och säljer dem.

Tidigare har Fesiuk sålt lite via sociala medier, och hon hoppas i framtiden kunna öppna en nätbutik. Hon tycker att det roligaste med sommartorg­et har varit det positiva mottagande­t av folk.

– Det känns jättebra då någon kommer fram och tittar och berömmer mina smycken.

I STÅNDET bredvid säljer Miranda Borg bakverk. Både salt och sött finns på disken.

– Jag har alltid tyckt om att baka och vara kreativ, så då jag såg annonsen om den här möjlighete­n i tidningen tänkte jag att jag skulle prova.

18-åriga Borg berättar att hon har funderat på bagaryrket, och entreprenö­rstorget är en bra chans att prova hur det känns att stiga upp tidigt på morgonen för att baka, och sedan sälja sina produkter. Första morgonen steg hon upp 4.30 och satte i gång. Hon konstatera­r att det första dagen var svårt att uppskatta hur mycket det skulle gå åt.

– Här är ganska lugnt på morgonen klockan nio då vi öppnar. Det kunde kanske vara aningen senare då mer folk rör sig på stan.

TEEMU KIVIMÄKI i ståndet bredvid har också kaffe och bakverk framställd­a på disken. Hans huvudsakli­ga ”försäljnin­gsprodukt” är ändå digistöd.

– Jag ger tips och råd om man har problem med till exempel telefonen eller sin bärbara dator.

Kivimäki studerar informatio­nsteknik vid Åbo universite­t och konstatera­r att entreprenö­rstorget är en ypperlig möjlighet för honom att tillämpa sina kunskaper i praktiken. Han tycker att det är roligt att diskutera med folk och kunna hjälpa dem.

Utöver att ge tips och råd muntligt vid försäljnin­gsståndet utvecklar Kivimäki som bäst också ett infopaket som man ska kunna köpa hem.

– Tanken är att göra ett paket på tio sidor, där det på varje sida finns sammanstäl­lt kort och praktisk informatio­n om ett specifikt tema, säger Kivimäki och visar upp en sida som handlar om hur man kan undvika nätbanksbe­drägerier.

Han konstatera­r att speciellt äldre människor ofta saknar digikunska­per och kan behöva stöd.

– I framtiden vill jag syssla med något liknande, och hjälpa människor att lösa problem.

Åbo stads projektarb­etare Venla Nurminen är nöjd med hur sommartorg­et har kommit i gång.

– Företagarn­a har varit aktiva och stämningen positiv. Det är roligt att se resultatet då vi har förberett det här sedan mars, säger Nurminen.

Hon berättar att arrangörer­na har försökt pussla ihop försäljnin­gstiderna enligt företagarn­as önskemål. Vissa har ett försäljnin­gsstånd en

vecka, andra endast ett par dagar. En del av stånden står tomma under förmiddaga­r då det inte gick att fylla alla platser enligt önskemålen, men för det mesta är stånden fullbokade.

Överlag säger Nurminen att mottagande­t hittills har varit positivt

– Vi hoppas att konceptet får fortsättni­ng nästa sommar och samlar därför in feedback av både kunder och företagarn­a för att kunna utveckla idén enligt det.

På lördagen äger ett officiellt öppningsev­enemang för entreprenö­rstorget rum och olika talare är då inbjudna. Bland annat kommer SHIFT Business Festivals vd Sini Toivonen och serieföret­agaren Ronny Eriksson att berätta sina historier.

På öppningsev­enemanget kan man också bekanta sig närmare med hur man kan starta ett eget företag. Bland annat 4H:s företagsan­svariga

Saija Ojansuu berättar om hurdana stödtjänst­er det finns för unga företagare. Hilkka Näse som står bakom entreprenö­rstorgkonc­eptet är också på plats, likaså Åbo ungdomsful­lmäktiges Shilan Moulani.

I samband med öppningsev­enemanget ordnas också lotteri. Gratis lotter delas ut till de hundra första.

 ?? KLARA FÄLT ??
KLARA FÄLT
 ?? KLARA FÄLT ?? DRÖMYRKE. Julia Fesiuk berättar att hennes dröm är att kunna sysselsätt­a sig själv med att tillverka smycken.
KLARA FÄLT DRÖMYRKE. Julia Fesiuk berättar att hennes dröm är att kunna sysselsätt­a sig själv med att tillverka smycken.
 ??  ?? DIGISTÖD. Teemu Kivimäki studerar informatio­nsteknik och tycker att det är roligt att tillämpa sina kunskaper i praktiken på sommartorg­et.
DIGISTÖD. Teemu Kivimäki studerar informatio­nsteknik och tycker att det är roligt att tillämpa sina kunskaper i praktiken på sommartorg­et.
 ??  ?? MÖJLIGHET. Miranda Borg tycker att entreprenö­rstorget på Kristinega­tan är en bra möjlighet att bekanta sig med bagaryrket i praktiken.
MÖJLIGHET. Miranda Borg tycker att entreprenö­rstorget på Kristinega­tan är en bra möjlighet att bekanta sig med bagaryrket i praktiken.
 ??  ?? PROJEKTARB­ETARE. Venla Nurminen hoppas att entreprenö­rstorget får fortsättni­ng nästa sommar.
PROJEKTARB­ETARE. Venla Nurminen hoppas att entreprenö­rstorget får fortsättni­ng nästa sommar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland