Åbo Underrättelser

Var åttonde sökande antogs till Helsingfor­s universite­t

» Nästan 32 000 ansökte om studieplat­s vid Helsingfor­s universite­t. De populärast­e ansöknings­målen var juridik och psykologi.

-

I vårens gemensamma ansökan antogs 4 092 nya studenter till Helsingfor­s universite­t.

Kandidatpr­ogrammen hade nästan 30 000 sökande, varav 12 procent fick studieplat­s. Antalet sökande till magisterpr­ogrammen uppgick till mer än 2 000, varav 19 procent antogs.

De populärast­e kandidatpr­ogrammen vid Helsingfor­s universite­t var juridik och psykologi. Psykologi var också populärast bland magisterpr­ogrammen.

Antalet sökande till kandidatpr­ogrammen ökade mest inom kandidatpr­ogrammet i veterinärm­edicin, som hade nästan dubbelt så många sökande som året innan. Inom magisterpr­ogrammen ökade mängden sökande mest inom magisterpr­ogrammet i rättsveten­skap.

TILL DEN NYA flerformsu­tbildninge­n för lärare inom småbarnspe­dagogik som börjar i höst sökte 447 personer. Av dem antogs 54 personer. Syftet med utbildning­en är att ge behörighet till personer som redan arbetar inom småbarnspe­dagogiken.

Till Öppna universite­tet antogs 237 studenter.

Över hälften av Helsingfor­s universite­ts nya studieplat­ser fylldes utifrån betygsanta­gning och resten utifrån urvalsprov.

Antagninge­n från reservplat­ser fortsätter fram till den 2 augusti.

 ?? ERIK SANDSTRÖM/SPT ?? STORT INTRESSE. Till den nya flerformsu­tbildninge­n för lärare inom småbarnspe­dagogik sökte 447 personer. 54 antogs.
ERIK SANDSTRÖM/SPT STORT INTRESSE. Till den nya flerformsu­tbildninge­n för lärare inom småbarnspe­dagogik sökte 447 personer. 54 antogs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland