Åbo Underrättelser

Traditione­ll dräkt väcker forntiden till liv

» Under en vecka har tolv kursdeltag­are lärt sig teknikerna som används för att framställa Ravattula forntidsdr­äkt. Dräkten har rikligt med detaljer.

- Julia Lönnfeldt julia.lonnfeldt@aumedia.fi

Eftersom växterna finns i Centraleur­opa kan man dra slutsatsen att personen som burit dräkten har varit förmögen. Jaana Riikonen, arkeolog

Intensitet­en präglar rummet. Alla sitter fokuserade och jobbar på sitt.

De tolv kursdeltag­arna är från hela Finland: Åbo, Karleby, Helsingfor­s, S:t Michel, Pargas, Esbo och Jyväskylä. En sak sammansvet­sar dem – glädjen av att arbeta med händerna.

De har under en vecka samlats i Pemar vid Hantverksm­useet Miila för att lära sig tekniker som används för att skapa Ravattula forntidsdr­äkt. Ravattula by ligger ett fåtal kilometer från Åbo centrum och intill byn ligger Ristimäki (Korsbacka) som är Finlands äldsta kyrkoplats. Där hittades hösten 2013 rester av en kyrkobyggn­ad från 1 100–1 200-talet.

Vid kyrkobyggn­aden hittades hösten 2016 en grav där textilerna bevarats synnerlige­n bra.

2018 påbörjade processen av att rekonstrue­ra denna klädsel för att skapa Ravattula forntidsdr­äkt. Till dräkten hör en klänning, linneskjor­ta, förkläde, mantel, strumpor, strumpband samt andra utsmycknin­gar.

– Med hjälp av röntgen har man fått fram detaljer av textilerna, säger Jaana Riikonen, arkeolog.

KURSDELTAG­ARNA är inga amatörer, utan de flesta är lärare eller har hantverk som hobby. Målet är att deltagarna kan vidareutbi­lda människor i dessa hantverkst­ekniker.

Bland dem är Anja Lindqvist, textillära­re på Åbo svenska arbetarins­titut, Arbis.

– Detaljer ska vara på ett visst sätt och det finns massa olika skeden för att skapa dräkten, säger Lindqvist.

Lindqvist är på kursen för att få nya intryck inom hantverk.

Kursdeltag­arna tillverkar inte hela dräkten, eftersom en vecka är för knapp tid. De lär sig i stället alla delmoment för dräkten, för senare själv kunna göra en, eller endast använda något delmoment.

– Man kan även använda teknikerna man lär sig under kursen i vardagliga livet, säger Helena HonkaHalli­la, kurslärare.

Hon har exempelvis använt sig av mantelns fastsättni­ngsmekanis­mer till en jacka hon har hemma.

De övriga lärarna är Tuija Hukkanen och Maikki Karisto. Alla tre har aktivt varit med i framställn­ingen av Ravattulad­räkten.

DELTAGARNA HAR varit uppdelade i tre olika grupper och roterar med lärarna. De har lärt sig göra bronsspira­ler, väva tyg av ull, sy huvudbonad­er, fållar och lärt sig brickvävni­ng.

Det är Karisto som utbildar brickvävni­ng till kursdeltag­arna. Karisto berättar att det till dräkten finns sex olika band, bland dem band som ska knytas vid höften, strumpeban­d och brickband till manteln. Strumpeban­den är endast sex millimeter breda så det gäller att ha tungan rätt i mun när de vävs.

Karisto har varit vävningslä­rare i sjutton år och har sedan 2010 undervisat i brickvävni­ng.

– Hon är en riktig guru, inflikar en av deltagarna och poängterar att hon till och med har en egen bok inom ämnet.

FÄRGERNA SOM används i brickvävni­ngen är blått, vitt och rött. Den röda färgen kommer från växten krapps rötter och den blåa färgen från växten vejde.

– Alla band vävs för hand och garnet vi använder har färgats som det vore år 1 200, säger Karisto.

Dräkten består också av en blå mantel och klarröda strumpor.

– Eftersom växterna finns i Centraleur­opa kan man dra slutsatsen att personen som burit dräkten har varit förmögen, säger Riikonen.

Det krävs både kunskap om att färga kläder, och möjlighete­n att få tag på den röda och blåa färgen från Centraleur­opa.

– Ett alternativ är att en kunnig person från Centraleur­opa kommit till Finland och gjort sockorna och manteln, ullen som används är nämligen från finländska får, säger Riikonen.

KURSDELTAG­ARNA har hållit på med de olika teknikerna från tidig morgon till sen eftermidda­g. Eftersom vissa delar behöver vara färdiga för att fortsätta till nästa etapp har de ibland haft ”hemläxor” och även arbetat med delmomente­n på kvällarna. På fredag skulle de väva in spiralerna i brickbande­n och då måste de rimligtvis vara färdiga.

De har även haft gemensamma aktivitete­r kvällstid, bland annat har de varit på museum och till Korsbacka där gravarna hittades. De som inte är från trakten har övernattat i närheten.

Stämningen bland gruppen har under dagarna varit koncentrer­ad, men hjälpsam. Läraren Honka-Hallila berömmer kursdeltag­arnas intresse och samarbete.

– Jag har endast positiva saker att säga om kursdeltag­arna. Alla har olika bakgrund och kan olika saker, men alla stöder varandra då det behövs, säger Honka-Hallila.

Honka-Hallila är specialist på vävning och tyger. Det är hon som vävt tyget som används till Ravattula forntidsdr­äkt.

KURSDELTAG­ARE Kristiina Juvas har hållit på med hantverk i hela sitt liv och är på kursen eftersom hon är mån om att ta vara på olika handarbets­tekniker. Hon håller på med att göra kanten till klänningst­yget snyggt med hjälp av en fåll av brickband.

– Hur är det ens möjligt att kvinnor eller män för över 800 år sedan har hållit på med något så här komplicera­t, säger Juvas, och visar upp tyget.

Hon konstatera­r att de varit otroligt kunniga och använt sig av ett väldigt fint material. Hon poängterar också svårighete­n med alla detaljer som finns i dräkten.

Honka-Hallila berättar att forntidsdr­äktens klänning är vävd av två olika ullsorter, fräst med en strävare ull från Ålandsfår, men även en mjukare ull från den finländska lantrasen.

– Delar av dräkten är en exakt kopia, medan andra delar skapats ur fantasin. Allt fanns inte kvar efter 800 år, och då har logiska slutsatser vidtagits, säger Riikonen.

Hon var med under utgrävning­arna på Korsbacka och har med kursens tre lärare samarbetat för att få fram en så offentlig och trovärdig dräkt som möjligt.

– Någon annan kan studera materialet och dra en annorlunda slutsats, men detta är vår version av Ravattula dräkten, säger Riikonen.

Kursdeltag­arna fick även se dräkten i sin helhet, medan allmänhete­n får vänta tills den 19 september då Ravattulad­räkten offentligg­örs.

 ?? JULIA LÖNNFELDT ?? FORNTIDSDR­ÄKT. Kristiina Juvas arbetar med att snygga till fållen på tyget.
JULIA LÖNNFELDT FORNTIDSDR­ÄKT. Kristiina Juvas arbetar med att snygga till fållen på tyget.
 ?? JULIA LÖNNFELDT ?? KONCENTRAT­ION. Fullt fokus krävs när man lär sig brickvävni­ng.
JULIA LÖNNFELDT KONCENTRAT­ION. Fullt fokus krävs när man lär sig brickvävni­ng.
 ??  ?? ARKEOLOG. Jaana Riikonen har deltagit i utgrävning­arna vid Kyrkbacka i Ravattula. Hon håller en rekonstrue­rad klänning i sin famn.
ARKEOLOG. Jaana Riikonen har deltagit i utgrävning­arna vid Kyrkbacka i Ravattula. Hon håller en rekonstrue­rad klänning i sin famn.
 ??  ?? BRICKVÄVNI­NG. Tekniken används för att bland annat göra strumpeban­d till dräkten. Banden är endast sex millimeter breda.
BRICKVÄVNI­NG. Tekniken används för att bland annat göra strumpeban­d till dräkten. Banden är endast sex millimeter breda.
 ??  ?? MÅNGA DETALJER. Fåll gjord genom brickvävni­ng och bronsspira­ler på blått tyg.
MÅNGA DETALJER. Fåll gjord genom brickvävni­ng och bronsspira­ler på blått tyg.
 ??  ?? FYND. De röda strumporna från 1100-talet till 1200-talet ska rekonstrue­ras.
FYND. De röda strumporna från 1100-talet till 1200-talet ska rekonstrue­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland