Åbo Underrättelser

Valmet Automotive börjar troligtvis tillverka elbilar i Finland »

Avtalet är med nederländs­ka bolaget Lightyear. Produktion­en kan starta i Nystad nästa år.

-

Valmet Automotive har ingått ett intentions­avtal för tillverkni­ng av elbilar med det nederländs­ka företaget Lightyear.

Intentions­avtalet föregår tillverkni­ngsavtalet, enligt vilket Valmet Automotive kommer att tillverka ett begränsat antal av modellen Lightyear One.

Företagen har som mål att underteckn­a tillverkni­ngsavtalet i augusti. I sådana fall startar produktion­en i bilfabrike­n i Nystad under första halvåret 2022.

”Vi har hittat en utmärkt tillverkni­ngspartner för vår unika bil. Våra företag delar samma värden och har en liknande driftskult­ur”, säger Lex Hoefsloot, vd och grundare av Lightyear, i ett pressmedde­lande.

”Vi är mycket nöjda att Lightyear har valt oss som deras biltillver­kningspart­ner”, säger Olaf Bongwald, vd för Valmet Automotive.

Lightyear lyckades nyligen köra 710 km på en enda laddning med sin prototypmo­dell. Lightyear grundades 2016 och sysselsätt­er mer än 200 personer.

 ?? LIGHTYEAR ?? UTHÅLLIGHE­T. Lightyear lyckades nyligen köra 710 km på en enda laddning med sin prototypmo­dell.
LIGHTYEAR UTHÅLLIGHE­T. Lightyear lyckades nyligen köra 710 km på en enda laddning med sin prototypmo­dell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland