Åbo Underrättelser

Brand bröt ut i VAK:s lokaler

» Skadornas omfattning är tills vidare oklar.

- Monica Forssell/Klara Fält

Över tjugo släcknings­enheter fick rycka ut till Patisvägen i Vahto på onsdagseft­ermiddagen då en brand bröt ut i VAK:s produktion­sanläggnin­g.

Vahto är del av kommunen Rusko, norr om Åbo. VAK tillverkar bland annat extralånga släpvagnar och är expert på tunga fordon.

Enligt jourhavand­e brandmästa­re Juho Virto var det takkonstru­ktionerna i produktion­sanläggnin­gen som hade fattat eld. Larmet om branden kom strax efter klockan 13, och räddningsv­erket gick efter det ut med en varning om hälsofarli­g rök i luften.

KLOCKAN 15.10 meddelade räddningsv­erket att branden är släckt och att faran med röken är över, men att en enhet ännu blir kvar på platsen för att säkra att byggnaden inte fattar eld igen.

– Takkonstru­ktioner är alltid lite problemati­ska. De består ofta av flera olika material och där finns luftrör och annat. Gnistor kan lätt bli kvar och pysa, därför är efterbevak­ningen viktig, säger Virto.

Han konstatera­r att man ännu inte kan säga hur omfattande skadorna är eftersom man inte vet hur branden i taket påverkat byggnadens konstrukti­oner. Personskad­or uppkom ändå inte i branden. Ännu vet man inte hur den fick sin början.

 ?? MONICA FORSSELL ?? BRAND. Flera enheter ryckte ut då larmet om branden kom strax efter klockan 13 på onsdagen.
MONICA FORSSELL BRAND. Flera enheter ryckte ut då larmet om branden kom strax efter klockan 13 på onsdagen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland