Åbo Underrättelser

Behovet att röra på sig är kvar

» Trots osäkra tider är det med positiv anda och tro på en bättre höst som den personliga tränaren Maritza Engström i Åbo jobbar.

- Jesper Lindblom jesper.lindblom@aumedia.fi

Flera personliga tränare har haft fullt upp trots coronapand­emin. De tror också på en bra höst.

I Åbo med omnejd har Pargasbörd­ige Maritza Engstöm i snart tio års tid arbetat som personlig tränare (PT), gruppträni­ngsinstruk­tör och danstränar­e.

Då den första coronavåge­n sköljde över Finland för drygt ett år sedan tryckte Engström panikknapp­en i botten och var rädd för det värsta.

– Snart föll ju mycket riktigt den äldre generation­en bort, då restriktio­ner för gym och andra rekommenda­tioner infördes, säger Engström.

RÄTT SNABBT blev det också klart att pandemin skulle bli långvarig och Engström som hade förutsett scenariot slog då lapp på luckan och begav sig till Maldiverna.

Ett år senare finns fortsättni­ngsvis coronan som en skugga över branschen, men Engström korsar fingrarna och hoppas på att situatione­n senast till hösten på något sätt ska återgå till det normala.

Pandemin har enligt Engström gjort det svårt att få nya människor att pröva på att använda sig av PTtjänster eller gruppträni­ng.

– Jag tror det handlar om en kostnadsfr­åga. Året har påverkat mångas ekonomi och då gäller det ju förstås att skära på utgifterna. Tur är att mina långvariga kunder stannat, säger Engström.

DE LÅNGVARIGA kunderna som anlitar henne som till PT uppgår till tolv personer. Fördelning­en mellan kvinnor och män är rätt jämn, trots att det nu under sommaren varit mest män som hon tränat med.

Fler än tolv personer vill Engström inte heller ha åt gången, för då blir det svårt att hålla sig uppdaterad om allt som sker kring varje persons träning.

– Majoritete­n av kundernas behov gäller viktnedgån­g samt kostrådgiv­ning. Sedan är flera också intressera­de av att anlita en PT för att på så sätt har en som hela tiden är med vid sidan och ser till att träningen går rätt till. En liten piska på ryggen helt enkelt, säger Engström.

I ÅBO har Engström Fitnesspal­atset som sitt ”hemställe”, men utöver det leder hon gruppträni­ngar och fungerar som PT i egen regi också på fyra andra gym i staden. Gruppträni­ngarna har lockat och Engström tror att mer och mer människor kommer återvända till träningen under hösten.

– Det är viktigt att komma ihåg att hålla sig i form och på något sätt utöva motion, annars försvagas immunförsv­aret. Fritt fram är det också att komma fram och diskutera träning, det kostar inget och det finns alltid

någon lösning så att ingen behöver sluta träna trots att coronan härjar på, säger Engström.

Det är viktigt att komma ihåg att hålla sig i form och på något sätt utöva motion, annars försvagas immunförsv­aret. Maritza Engstöm

 ??  ??
 ?? JESPER LINDBLOM ?? KLARA BESKED. Maritza Engström önskar att hänvisning­arna från myndighete­rna gällande rstriktion­er inom branschen blir klarare och inte så byråkratis­ka.
JESPER LINDBLOM KLARA BESKED. Maritza Engström önskar att hänvisning­arna från myndighete­rna gällande rstriktion­er inom branschen blir klarare och inte så byråkratis­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland