Åbo Underrättelser

Pop up-galleri öppnas i Åbo i morgon

» Parrantien Paviljonki står vid gammalt konstnärsh­us och är öppet på obestämd tid.

-

På söndag öppnar ett pop up-konstgalle­ri i Kastu på Partavägen. Parrantien Paviljonki fungerar som en hyllning för konstnärss­amfundet vars hus finns på samma adress. Byggnaden rivs snart på grund av fuktskador. Sedan 2018 har huset stått tomt.

Pop up-galleriet är byggt av blåa dörrar, något som har varit känneteckn­ande för konstnärsh­uset som byggdes 1968.

I galleriet kan man i augusti se konstverk av Åbokonstnä­rer som tidigare bodde i det gamla konstnärsh­uset. Tanken är att konstverke­n i galleriet byts ut med par veckors mellanrum.

– Lokalerna som konstnärss­amfundet och huset erbjöd hade stor betydelse både för de många konstnärer­na som bodde där, men också för hela stadens kulturutbu­d, säger skulptören Maarit Nissilä, som leder projektet och som själv bodde i konstnärsh­uset med sin familj i över 30 år.

PARRANTIEN Paviljonki är öppet för allmänhete­n på obestämd tid, men åtminstone hela augusti. Tiden beror på när rivningsar­betet börjar och allt på tomten jämnas med marken.

Man överväger att därefter flytta galleriet till ett annat ställe. Konstnärsk­ollektivet bakom projektet vill inte att konstnärsh­usets historia ännu tar slut.

– I projektet ingår också ett ”digitalt monument”, en hemsida. Vi samlar ihop informatio­n om konstnärsh­usets olika skeden, invånare och konsten som skapades där, samt olika minnen och bildmateri­al, säger Nissilä.

Hemsidan blir klar i slutet av året. Åbo firar i år tio-års kulturhuvu­dstadsjubi­leum. Pop up-galleriet förverklig­as som en del av programmet under jubileumså­ret.

 ?? MAARIT NISSILÄ ?? POP UP. Galleriet är byggt av de blåa dörrar som var känneteckn­ande för konstnärsh­uset. I galleriet vid korsningen mellan Partaoch Valborgsvä­gen, visas verk av konstnärer som har bott i huset.
MAARIT NISSILÄ POP UP. Galleriet är byggt av de blåa dörrar som var känneteckn­ande för konstnärsh­uset. I galleriet vid korsningen mellan Partaoch Valborgsvä­gen, visas verk av konstnärer som har bott i huset.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland